• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Річний звіт про діяльність закладу

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ !

24 червня 2020 колектив дошкільного навчального закладу № 78 "Вогник" загального типу ознайомився в режимі онлайн конференції із звітом завідувача Романенко Раїси Анатоліївни

За результатами обговорення було запропоновано:

1. Прийняти звіт керівника за основу.

2. Рівень діяльності керівника оцінити як "достатній"

3. Звіт розмістити на Сайті ДНЗ для ознайомлення з ним батьків і громадськості.

Надати можливість батьківській громадськості прийняти участь у його обговоренні та надати свою оцінку діяльності керівника.

Шановні батьки!

Запрошуємо Вас ознайомитись із звітом керівника ДНЗ за 2019/2020, долучитися до його обговорення та надати свою оцінку рівня діяльності керівника.

Просимо свої зауваження, пропозиції щодо оцінки рівня діяльності керівника надавати за телефоном

478455 та на електронну адресу osvitadnz78@gmail.com

З повагою адміністрація та колектив ДНЗ.

Звіт завідувача

дошкільного навчального закладу

№ 78 «Вогник» загального типу

Мелітопольської міської ради Запорізької області

перед педагогічним колективом та громадськістю

( 2019/2020 н.р.)

Заклад дошкільної освіти № 78 «Вогник» загального типу Мелітопольської міської ради Запорізької області у своїй діяльності керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу, власним Статутом, іншими нормативно-правовими актами.

Заклад функціонує з 1963 року. Площа земельної ділянки - 4380 м2.

Площа основної будівлі – 1401 м2.

Заклад дошкільної освіти працював за п′ятиденним робочим тижнем, 4 групи - за 10,5 годинним режимом перебування дітей (6.30 – 17.00) та 1 група - за 12 - годинним режимом (6.00 – 18.00).

Протягом року ЗДО відвідувало 117 дітей віком від 2 до 7 років: 1 група раннього віку - 22 дитини; 1 група молодшого дошкільного віку - 31 дитина; 1 група середнього дошкільного віку - 32 дитина; 2 групи старшого дошкільного віку - 32 дитини. Всі групи, окрім однієї групистаршого дошкільного віку, були укомплектовані за віковим принципом.

Задоволенню потреб батьків сприяла організація роботи чергової групи, яку відвідували 9 вихованців груп № 2,3,4,5.

Для зарахування у дошкільний заклад працює електронна система реєстрації дітей. Згідно з даними облікусистеми «Електронна реєстрація дітей в дошкільні навчальні заклади» станом на 31.12.2019 року електронний реєстр налічує 26 дітей зареєстрованих на 2020-2021 роки доДНЗ № 78. Дошкільний заклад введений у єдиний інформаційний простір через програмне забезпечення «КУРС: Дошкілля». На веб-сайтідошкільного закладу відображаються щорічний звіт керівника перед батьківською громадськістю. ЗДО оснащений комп’ютерною технікою. Одним з найважливіших напрямків інформатизації залишається підготовка педагогічних кадрів до використання ІКТ та мультимедійної техніки у педагогічній діяльності. З метою підвищення комп’ютерної грамотності педагогів, у ЗДО організовано навчання вихователів

Управління закладом здійснювалось відповідно до річного плану роботи ЗДО, місячних планів, плану внутрішнього контролю, перспективних та календарних планів вихователів, вузьких спеціалістів, Програми розвитку ЗДО. Система планування, що відпрацьована у закладі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу, забезпечує планомірний розвиток закладу.

У закладі створені умови для життєдіяльності дошкільників. Функціонують музична та фізкультурна зали, кабінет практичного психолога, керівника музичного. Розвивальне середовище груп, дидактично - методичне забезпечення слугує реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти та чинних програм шляхом втілення особистісно-орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, інтегрованого підходів.

Упродовж навчального року заклад дошкільної освіти був укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Загальна кількість працюючих осіб станом на 01.06.2020 р. – 28. У дошкільному закладі працює 15 технічних працівників, 1 сестра медична старша та 12 педагогів, з яких: 1 – завідувач, 1 – вихователь-методист, 8 - вихователі, 1 - керівник музичний, 1 практичний психолог. За результатами аналізу освітнього рівня педагогів вищу освіту мають 7 осіб (58%); неповну вищу – (42 %).

Колектив закладу стабільний, відсутня плинність кадрів, що підтверджує склад працівників за стажем роботи. Серед педагогічних працівників: до 1 року – 1 ( 8 %); до 15 років – 1 (8%), до 20 років –2 (17%); більше 20 років – 8 педагогів (67 %). Серед технічних працівників: до 1 року – 2 (12%); до 5 років – 5(31 %); до 10 років – 3 (19 %); до 20 років 1 (6 %), більше 20 років - 5 (32 %).

У 2019/2020 н. р. атестовано 3 педагогів (25 % від загальної кількості): 3-чергова атестація. З метою об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних кадрів було здійснено: психологічно – педагогічну діагностику, аналіз освітнього процесу, розвивального предметно – ігрового середовища, документації. Вихователі провели творчі звіти, відкриті перегляди, представили презентації, виставки ігрових посібників, підготували виступи. За наслідками атестації педагогічних працівників комісією І рівня1 педагог підтвердив відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії», 1 педагог підтвердив відповідність категорії «спеціаліст», 1 педагог підтвердив відповідність раніше встановленому одинадцятому тарифному розряду.

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 2 педагогиЗДО; «спеціаліст першої категорії» - 2; «спеціаліст другої категорії» - 1; «спеціаліст» - 2; тарифні розряди – 5; педагогічні звання – 1 педагог, що свідчить про достатній рівень кваліфікації педагогічного колективу.

Науково-методичним осередком ЗДО є методичний кабінет. Протягом року він поповнився методичними посібниками, літературою, відеоматеріалами. Педагоги мали змогу користуватися Інтернетом, фаховими періодичними виданнями: «Вихователь-методист», «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», та електронними журналами «Практика управління дошкільним навчальним закладом», «Практичний психолог. Дитячий садок», «Музичний керівник», «Медична сестра дошкільного закладу»

В закладі працює Internet, електронна пошта, сайт. Підключення до мережі Інтернет дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією, вчасно знайомитися з новими документами.

Методична робота була спрямована на підвищення професійної компетентності педагогів, якості дошкільної освіти. Педагоги залучалися до участі у методичних заходах з урахуванням стажу, рівнів кваліфікації, запитів та проблем, які були виявлені під час анкетування, бесід, діагностування.

У 2019/2020 навчальному році колектив продовжив роботу за методичною проблемою міста «Підвищення якості освіти та розвиток успішної особистості через професійну компетентність педагогів» та розпочав роботу над методичною проблемою ЗДО «Забезпечення комплексного підходу до психічного, фізичного, духовно-морального здоров’я особистості». Пріоритетними на навчальний рік було визначено наступні завдання:

1) розвитку зв’язного мовлення дошкільників засобами інноваційних технологій;

2) формування соціальної компетенції дошкільників засобами сюжетно-рольової гри.

Їх реалізації слугували проведені протягом року методичні заходи: педагогічна рада «Мовленнєвий розвиток дошкільників», семінар-практикум «Розвиток мовлення дітей дошкільного віку» (вихователь-методист Сажнєва М.С., вихователі Маринова Л.А., Тарасенко О.В.), тренінг «Як організувати полілог» (вихователь Сажнєва М.С.), методичний квест «Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку» (вихователі Романенко Р.А., Матвєішина Л.М.), консультації: «Розвиток мовлення дітей за допомогою верлібів (вихователь Воронкова Т.О.); «Сторітейлінг – мистецтво розповідання» (Сажнєва М.С); огляд осередків художньо-мовленнєвої діяльності, організація роботи творчої групи «Забезпечення системи планування освітньої лінії «Мовлення дитини». Завдяки цьому вдалося підвищити якість засвоєння програми за освітньою лінією «Мовлення дитини» на 8 % в порівнянні з минулим роком, поповнити осередки художньо-мовленнєвої діяльності. Результати анкетування засвідчили зростання рівня знань педагогів щодо мовленнєвого розвитку на 14 %.Оформлене перспективне планування занять з мовленнєвого розвитку дошкільників, добірка ігор «Виховуємо граючись», методичні рекомендації, банк технологій розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку забезпечили систему, оновлення змісту та форм роботи за проблемою. Проведення серед педагогів ЗДО конкурсу педагогічних посібників сприяв удосконаленню дидактичного забезпечення освітнього процесу.

Результативною виявилась робота колективу щодо реалізації річного завдання з формування соціальної компетенції дошкільників засобами сюжетно-рольової гри. Проведення педагогічної ради «Особистий розвиток дошкільників у грі», семінар-практикум «Ігрова діяльність дошкільників» (вихователі Позднякова М.В., Романенко Р.А.); семінар-квест «Рух-це здоров’я» (вихователь-методист Сажнєва М.С.); консультації: «STEM освіта для дошкільників» (вихователь Романенко Р.А.; «Гра – стратегія як інтерактивна форма навчання дошкільників» (вихователь Пімонова І.Г.); «Квест технології: гра, пошук, дослідження» (вихователь Позднякова М.В.); «Геокешинг як форма роботи з дошкільниками» (вихователь Воронкова Т.О.); «Економічний ігроленд як технологія економічного виховання дошкільників» (вихователь-методист Сажнєва М.С. сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів на 9 %, якості засвоєння програми за освітньою лінією «Дитину у соціумі» до 56 %, «Гра дитини» до –46%, що на 3% та на 13 % більше у порівнянні з минулим роком. Організація роботи творчої групи «Методично -дидактичне забезпечення освітньої лінії «Гра дитини», укладені добірки ігор за освітніми лініями програми, розроблені методичні рекомендації, проведений огляд-конкурс центрів соціалізації в групах,сприяли удосконаленню дидактичного забезпечення освітнього процесу, поповненню ігрових осередків груп матеріалами для проведення сюжетно-рольових ігор з урахуванням сучасних вимог.

Вирішенню річного завдання щодо забезпечення перспективності і наступності між дошкільною і початковою ланками освіти через практичний аспект співробітництва слугувало проведення круглого столу з вчителями Мелітопольської СШ І-ІІ ступенів № 23 «Як забезпечити наступність під час змін»; консультації «Соціо-ігрові прийоми формування соціальної компетенції дошкільників (практичний психолог Тарасенко О.В.), «Ігри для формування фонетико-фонематичної компетенції дітей старшого дошкільного віку» (вихователь-методист Сажнєва М.С.)

Вихователь Рустамова В.П. ділилася досвідом роботи щодо формування логіко-математичної компетенції дітей середнього дошкільного віку від час засідань Погостини для педагогів міста.

Адміністрація закладу, педагогічні працівники підвищували професійну компетентність протягом навчального року через участь у вебінарах, тренінгах. Три педагоги пройшли курсову перепідготовку.

Узагальнено досвід вихователя РустамовоїВ.П.за проблемою» «Використання пейзажного живопису у формуванні естетичного ставленя до природи дітей дошкільного віку».

Упродовж навчального року педагоги дошкільного закладу впроваджували в освітній процес ефективні методи, педагогічні технології: мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації (Г.Чепурний) – вихователь Мінєічева Т.В., логічні ігри та вправи з блоками Дьенеша - вихователі Матвєішина Л.М., Пімонова І.Г.,схеми-моделі для навчання дітей описовим розповідям – вихователь Позднякова М.В.; технологія «СА-ФИ-ДЕНС» (танцювально-ігрова гімнастика) - вихователь Сажнєва М.С.

Дошкільний заклад приймав участь у обласному етапі конкурсу фотомистецтва «Україна – рідний край».

Отже, методична робота, що проводилась у дошкільному закладі протягом року позитивно вплинула на розвиток творчого потенціалу педагогів, що підтвердили результати діагностики. Із 12 педагогів активно-творчий рівень мають 1, високий - 1, достатній – 8, середній - 2, низький – 0.

Організація освітньої діяльності у 2019/2020 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів. У дошкільному закладі створені умови для відповідного навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, в роботі з дітьми використовуються комплексні та парціальні програми, навчально-методичні, дидактичні посібники, рекомендовані для використання МОН України (відповідно до листа МОН України від 20.08.2018 №1/9-501 «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році»). Вихователі всіх вікових груп отримали календарні плани на всі квартали.

Освітня робота з дошкільниками (інваріативна частина) здійснювалась за програмами: «Світ дитинства», комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів (наук. Кер. –Богуш А.М., упор. – Байєр О.М., Батліна Л.В., Григоренко Г.І., Дорошенко З.П. та ін.), «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А.М.)

Додатково використовувати парціальні освітні програми:

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт.Лохвицька Л.В.);

«Україна - моя батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І.І., Каплуновська О.М., Палець Ю.М.4 за наукового редагування Рейпольської О.Д.);

О. Тимовській, І Репік «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху;

А. М. Богуш «Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот». Програма та навчально-методичний посібник;

Л. Лохвицька Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»;

Л. Лохвицька Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»;

Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик.

Навчальне навантаження розподілялось з урахуванням гранично допустимого навантаження на дітей упродовж дня, тижня. Освітній процес здійснювався державною мовою. Якість дошкільної освіти вивчалась в процесі спостережень, бесід з дітьми, педагогами, під час підсумкових занять, контрольних зрізів, тематичних та комплексних перевірок. Результати вивчення стану життєдіяльності дошкільників, виконання рекомендацій обговорювались на засіданнях педагогічних рад, нарадах при завідувачі, виробничих нарадах.

Музичний керівник Помаленька Г.Г. розвивала творчі здібності дітей, основи музичного сприймання через організацію різних видів музичної діяльності, проведення занять домінантних, комплексних, інтегрованих, тематичних занять, свят, розваг, формували емоційно-ціннісне ставлення до світу музики. Вихованці ДНЗ брали участь у міських конкурсах: «Співочі дзвіночки» (Іванова П, вихованка групи № 4), «Танцювальні зірочки», міськоому фестивалі «Коло друзів» (Павлова А., вихованка групи № 4), «Заговори, щоб я тебе побачив» (Латишева К.)

Реалізації варіативного змісту дошкільної освіти, розвиткові творчого потенціалу дітей сприяла організація гурткової роботи за різними напрямками, якою протягом навчального року було охоплено 18 вихованців. Гуртківці демонстрували свої здібності під час масових заходів, які проводились в дошкільному закладі та були учасниками міських конкурсів.Через брак кадрів не вдалося організувати роботу гуртка з вивчення англійської мови.

Адміністрація закладу, сестри медичні старші постійно тримали на контролі питання організації харчування, загартування дітей, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми всіх вікових груп, дотримання режиму дня; взаємодіяли з батьками.

З метою оптимізації рухової активності дошкільників педагоги використовували різні форми роботи: заняття фізичними вправами, ранкова гімнастика, фізпаузи і фізкультхвилинки на заняттях, гімнастика пробудження, фізкультурні свята та розваги, Дні і Тижні здоров’я, рухливі та спортивні ігри, індивідуальну роботу з фізичного розвитку, пішохідні переходи. Діти та працівники закладу були учасниками ранкової гімнастики «Рух заради здоров'я».

Приділялась увага питанням валеологічної освіти через ігрову діяльність, проведення Уроків Здоровейка, бесід, читання художньої літератури. В усіх групах впроваджувались здоров’язберігальні технології: психологічні етюди, мімічні, зорові, дихальні, корегувальні вправи, фітотерапія; у літній період – загартування водою, сонячні та повітряні ванни. Підвищенню рівня знань членів родин з питань фізичного розвитку, збереження та зміцнення здоров’я дітей сприяли консультації, бесіди, пропаганда досвіду сімейного виховання, спортивні свята, учасниками яких були батьки.

Протягом року здійснювався моніторинг захворюваності дітей в групах. За весь період 2019року всього випадків захворюваності – 35. З них: застудні захворювання – 16, шлунково – кишкові захворювання - 0; інфекційні захворювання – 13, інші – 6. Не хворіли жодного разу 72 дитини (ранній вік - 8, дошкільний – 64), що на 20менше ніж у минулому році. Найвищий індекс здоров'я по ЗДО в групах № 3,2. Залишаються актуальними питання зниження застудних захворювань, організації ранкового фільтру, загартувальних процедур, взаємодії з сім’ями вихованців щодо профілактики захворювань та своєчасного лікування дітей.

З метою урегулювання питань організації та підвищення якості харчування дітей було організовано роботу Ради з харчування, бракеражної комісії, громадського контролю за роботою харчоблоку. Протягом року знімались проби готової продукції, забезпечувалось збереження добових проб. Здійснювався контроль за організацією харчування в групах, збереженням продуктів харчування в коморі, дотриманням технології приготування, норм та графіку видачі страв, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Питання щодо виконання натуральних норм та стану харчування обговорюються на нарадах при завідувачі, засіданнях Ради з харчування, батьківського комітету, виробничих нарадах.

Аналіз виконання норм харчування у 2019 році становить 91% (незмінний у порівнянні з 2018 роком), що пов'язано з недостатнім фінансуванням. Не виконані норми таких продуктів харчування як риба, яйця, сметана, овочі, фрукти, сир кисломолочний, м'ясо. Енергетична цінність харчування в групах раннього віку за рік становить 1209 ккал (95%); в групах дошкільного віку - 1700 ккал ( 91%).Харчоблок дошкільного закладу, в цілому, обладнаний відповідно до нормативних вимог. На харчоблоці проведено інвентаризацію обладнання, атестація робочих місць.Забезпечується безперебійна робота систем енергопостачання, холодного та гарячого водопостачання, каналізації; належне функціонування технологічного та холодильного обладнання. Працівники закладу двічі на рік проходили медичні огляди, результати яких фіксувались в медичних книжках.

Для забезпечення наступності в роботі ДНЗ та Мелітопольською СШ І-ІІІ ступенів № 23 укладено договір про взаємодію, складено спільний план роботи. Традиційними стали екскурсії дітей випускних груп у школу. Проводяться спільні педагогічні заходи, обмін досвідом, консультування, взаємовідвідування занять. Задоволенню запитів батьків дітей-випускників сприяє проведеннябатьківських зборів з питань підготовки дітей до навчання у школі, зустрічей з вчителями.

Оперативному вирішенню питань розвитку, виховання та навчання дошкільнят, удосконалення роботи закладу, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення сприяла організація роботи батьківського комітету.

Батьки були активними учасниками благодійних акцій, трудових десантів, свят та розваг. Налагодженню партнерської взаємодії, підвищенню рівня психолого-педагогічних знань батьків сприяли такі форми взаємодії як батьківські збори, зустрічі з батьками майбутніх вихованців, консультації, практикуми, семінари, оформлення тематичних виставок, випуск пам’яток, буклетів, педагогічних бюлетенів. З метою виявлення позитивних сторін, проблем, недоліків сімейного та суспільного дошкільного виховання проводилось анкетування батьків, індивідуальні бесіди, організовувалась робота скриньки зауважень та пропозицій.

З метою виконання Закону України «Про охорону дитинства», забезпечення захисту прав дітей, надання допомоги дітям соціально незахищених категорій у дошкільному закладі проводились акції «Милосердя», заходи до Дня інвалідів, Дня захисту дітей. Протягом року були встановлені пільгові умови оплати за харчування: 5 дітей з багатодітних сімей, 2 дитини з малозабезпечених сімей, 5 дітей, батьки яких перебували у зоні АТО, 2 дитини із сімей тимчасово переселених з окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції.

Під постійним контролем адміністрації знаходились та обговорювались на зборах, нарадах питання охорони праці , безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. Всі працівники ЗДО забезпечені інструкціями. У закладі призначені відповідальні особи за організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності, які пройшли навчання. У наявності плани евакуації на випадок пожежі, журнали з реєстрації всіх видів інструктажів. Протягом року проводились інструктажі, рейди-огляди, Тижні безпеки, Тиждень охорони праці, тренінгові заняття з евакуації. Було організовано адміністративно-господарський контроль за станом охорони праці у ЗДО. Здійснено перезарядку вогнегасників, перевірку пожежного гідранта та пожежних кранів. Будівля закладу обладнана блискавковідводами, встановлені евакуаційні світильники.

Систематично проводиться робота з дітьми щодо формування навичок безпечної поведінки. Травмувань дітей та працівників під час навчально-виховного процесу не було. Зареєстровано 1 випадок травмування дітей вдома через недогляд та безпечність батьків: (гр. № 4).

Будівля закладу знаходиться в експлуатації 35 років. Територія закладу прибрана, доглянута. На квітниках висаджуються квіти, проводиться обрізка дерев, кущів, біляться бордюри, вивозиться сміття.

Фінансування потреб ЗДО проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Мелітопольської міської ради. У 2019 році було придбано господарські та побутові товари довгострокового використання та надані послуги та роботи для дошкільного закладу, а саме: закуплено миючі та чистячи засоби, канцтовари (офісний папір, файли, бланки, журнали, інформаційні збірники); придбання пісок на літо, цемент, вапно; господарчий інвентар; фарбу, засоби протипожежної безпеки; лампи електричні, будівельні матеріали, унітаз, змішувачі, лампу для кварцювання, ялинки; встановлено захисний екран на пункті прийому теплоносія; проводилося своєчасне обслуговування комп’ютерів, вчасно оплачувалися послуги інтернет-зв’язку та зв’язку; дератизація та дезінсекція приміщень; послуги з охорони; прання білизни; повірка та ремонт приборів обліку; перезарядка вогнегасників; послуги з вивезення твердих та рідких побутових відходів

Покращено дизайн груп, в яких проведені поточні ремонти. Покращено естетичний вигляд ігрових кімнат, спалень, роздягалень. Протягом року відремонтовані приміщення кабінетів, а саме:методичний кабінет, кабінет практичного психолога.

За сприяння депутата облради у ЗДО встановлено мультимедійний комплекс та придбано ноутбук.

Адміністрація ЗДО разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням будівлі у робочому стані. Проводився косметичний ремонт приміщень закладу. Завдяки благодійній допомозі батьків у 2019/2020н.р. здійснено заміну посуду придбано рушники, постільну білизну (гр.№1,3), придбано меблі для групової кімнати групи №2; театральний занавіс для музичної зали, встановлено перегородки у туалетних кімнатах груп № 2,3,4,5, поповнені концертні костюми для дітей; здійснено покіс трави, вивезене опале листя з території закладу, замінено двері у музичній залі, спортивній залі, методичному кабінеті, здійснено ремонт кладових на харчоблоці. До літньої оздоровчої кампанії здійснено ремонт підлоги тіньового навісу гр № 1, майданчики 3-х груп – забезпечені сонцезахисними сітками.

У ЗДО необхідно здійснити капітальний ремонт системи теплопостачання, туалетних та умивальних кімнат в групах № 1,2,3,4,5, медичного кабінету, кабінету практичного психолога, музичної зали, тіньових навісів (групи № 1,2,3,4,5), підлоги у медичному кабінеті, на першому поверсі., замінити входи до ДНЗ. Актуальним залишається питання придбання необхідного інвентарю, термометрів, психометрів для забезпечення системи ХАССР. Потребують оновлення та поповнення меблі. Ці потреби були включені в бюджетний запит.

Урегулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин працівників здійснювалось на підставі Колективного договору, укладеного між адміністрацією і трудовим колективом закладу. Працівникам вчасно виплачувались заробітна плата, матеріальна допомога на оздоровлення під час відпустки. Всі педагоги отримували доплату за вислугу років, престижність, звання, грошову винагороду до Дня працівників освіти, з квітня – щомісячні премії.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» в дошкільному навчальному закладі ведеться журнал обліку особистого прийому громадян, заяв і скарг громадян. Упродовж навчального року переважали звернення щодо зарахування дітей у дошкільний заклад, прийняття на роботу.

Річні завдання ЗДО виконані. Актуальними залишаються питання зниження захворюваності дітей, взаємодії з батьками, підвищення якості дошкільної освіти. Через недостатнє фінансування не вирішені питання введення додаткових посад, передбачених штатним розписом, питання покращення матеріально-технічного стану ДНЗ.

Завідувач дошкільного

навчального закладу Раїса РОМАНЕНКО

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 78 «ВОГНИК» ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

№ 78 «ВОГНИК» ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

(2018/ 2019 н.р.)

1.Загальна інформація про дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад № 78 «Вогник» загального типу Мелітопольської міської ради Запорізької області у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Площа земельної ділянки - 4750 м2

Площа основної будівлі – 1250 м2

Дошкільний заклад працює за п′ятиденним робочим тижнем, з 10,5- годинним режимом перебування дітей - 4 груп ( 6.30 – 17.00) та 12- годинним перебуванням – 1 група (6.00 – 18.00 ).

Протягом року функціонувало 5 груп : 1 група раннього віку - 26 дітей; 1 група молодшого дошкільного віку – 34 дитини; 1 група середнього дошкільного віку – 29 дітей; 2 групи старшого дошкільного віку - 40 дітей.

Всі групи були укомплектовані за віковим принципом.

Задоволенню потреб батьків сприяла організація роботи чергової групи, яку відвідували 11 вихованців груп № 2, 3, 4, 5.

Розвитку творчого потенціалу дітей, реалізації варіативного змісту дошкільної освіти сприяла організація гурткової роботи за різними напрямками, якою протягом навчального року було охоплено 31 вихованця: художньо – мовленнєвий – 32 %, з розвитку вокальних здібностей – 32%. На платній основі працював гурток вивчення англійської мови ( керівник Чорна Н.І.) – 11 дітей (36 %).

2.Кадрове забезпечення

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Загальна кількість працюючих осіб – 28 .

Педагогічні кадри закладу мають спеціальну освіту, за станом здоров'я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність, за віковими групами закріплюються наказом по дошкільному навчальному закладу на початку навчального року. Адміністрація ДНЗ № 78 диференційовано підходить до розстановки кадрів: враховує досвід роботи, кваліфікацію, індивідуальні особливості, психологічну сумісність працівників.

Із 13 педпрацівників 46% мають повну вищу, фахову освіту; 15%- повну вищу нефахову; 39 % - неповну базову вищу освіту.

Віковий склад педагогічних працівників: до 30-ти років – 0 %; 31- 40 років – 31 %; 41-50 років – 46 %; 51-55 років – 0 %; більше 55 років – 23 %.

За результатами атестації 2018/2019 н.р. підтвердили тарифний розряд один педагогічний працівник, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагогічний працівник, присвоєно педагогічне звання вихователь-методист – 1 працівник.

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 2 педагоги ДНЗ; «спеціаліст першої категорії» - 2; «спеціаліст другої категорії» - 2; «спеціаліст» -2; тарифні розряди – 5.

Один педагог протягом навчального року пройшла курсову перепідготовку. Два педагоги приймали участь у І відкритому освітньому форумі «Нова українська школа. Партнерство в дії», який пройшов на базі МДПУ. Протягом року працівники ДНЗ приймали участь у перегляді вебінарів, запропонованих порталом «Педрада»

За результатами діагностики професійного рівня вихователів: активно – творчий – 8 %, високий – 25 %, достатній – 50%, середній – 17 %.

Серед технічного персоналу 76 % мають неповну вищу та вищу освіту.

3. Методична робота

Керуючись основними положеннями нормативних документів, що визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти: Закон України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, комплексними освітніми програмами «Світ дитинства», «Оберіг», додатковими парціальними освітніми програмами «Україна – моя Батьківщина», «Дитина у світі дорожнього руху»,«Скарбниця моралі»,«Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Радість творчості», «Англійська мова для дітей дошкільного вік» колектив закладу зосередив увагу на пошук оптимальних форм та методів навчання та виховання дітей, збереження і зміцнення їх психічного, фізичного й духовно-морального здоров'я. Для забезпечення диференціації, індивідуального підходу, планомірності, системності проведення методичних заходів була складена модель методичної роботи, модель реалізації проблемної теми міста і ДНЗ, визначено єдиний методичний день, передбачено чергування масових, групових та індивідуальних форм. Упорядкуванню роботи вихователя – методиста слугувала циклограма діяльності на місяць.

Упродовж 2018/2019 н.р. колектив ДНЗ продовжував роботу над методичною проблемою «Забезпечення комплексного підходу до психічного, фізичного, духовно-морального здоров’я особистості», для реалізації якої було визначено пріоритетні завдання. Тематична єдність різних форм методичної роботи забезпечувала занурення у проблему, сприяла більш ефективному пошуку шляхів її розв’язання. Так, наприклад, педагогічна рада «Духовний розвиток дошкільників»; семінар - практикум «Духовно-моральне виховання засобами краєзнавства» (вихователь Романенко Р.А.); консультації: «Книга – як засіб духовно-морального виховання особистості» (вихователь Мінєічева Т.В.), відкритий перегляд «Театр етичних мініатюр за казками В.Сухомлинського» (вихователь Сергієнко С.В.), сприяли вирішенню річного завдання щодо формування морально розвиненої особистості. Організація роботи творчої групи за проблемою: Методично-дидактичне забезпечення освітньої лінії «Особистість дитини» (керівник Чорна Н.І.); дидактичної майстерні-лабораторії «Формування екологічних, валеологічних знань дошкільників засобами художньої літератури» (вихователь Романенко Р.А.); проведення практикуму «Моделювання у валеологічний освіті дітей дошкільного віку» (практичний психолог Чорна Н.І, вихователь Сажнева М.С.) слугували реалізації завдання щодо впровадження оздоровчих технологій та валеологічної освіти. Поза увагою педагогів не залишилися питання щодо патріотичного виховання дітей. Завдяки роботі творчої групи за проблемою «Реалізація завдань патріотичного виховання через ознайомлення з рідним краєм» (керівник Матвєішина Л.М.) оновлено перспективне планування з ознайомлення з містом, поповнено методичні матеріали (добірка творів художньої літератури, легенди, вірші про Мелітополь; блок конспектів занять по ознайомленню з містом), що сприяло удосконаленню методів, прийомів, форм взаємодії з дітьми. Упродовж навчального року педагоги дошкільного закладу впроваджували в освітній процес ефективні методи, педагогічні технології: мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації (Г.Чепурний) – вихователь Мінєічева Т.В.; логічні ігри та вправи з блоками Дьенеша - вихователі Матвєішина Л.М.,Рустамова В.П.,схеми-моделі для навчання дітей описовим розповідям – вихователь Позднякова М.В.; досвід вихователя ДНЗ № 41 Мягкої І.В. «Становлення особистості дошкільника через громадське виховання» - вихователі Пімонова І.Г., Сергієнко С.В.

Практичний психолог Чорна Н.І. організувала роботу за індивідуальними програмами розвитку, проводила корекційні заняття, спрямовані на успішну адаптацію дітей, формування соціального досвіду, адекватної поведінки дошкільників. Підвищенню рівня психологічних знань педагогів та батьків слугувало проведення консультацій «Дошкільник, девайс і психологічний розвиток», «Спільний сон з дитиною: користь чи шкода?», «Дитячі істерики», «Креативний розвиток дошкільників».

Втілюючи завдання забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою налагоджено взаємодію між ЗДО та ЗОШ № 23. Складено план проведення спільних заходів, укладено угоду про співпрацю. Методична робота щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти здійснювалася за інформаційно-просвітницьким і практичним напрямами. Проведено: інструктивно-методичну нараду «Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти: питання та шляхи вирішення», методичний діалог «Інтеграція в дошкільному закладі та початковій школі»; консультацію для вчителів початкових класів «Особливості дитини на етапі переходу від дошкільної до початкової освіти», організовано взаємовідвідування вчителями та вихователями різних форм організації освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку та уроків у початковій школі. Розвиткові творчого потенціалу, поширенню досвіду роботи педагогів ДНЗ, підвищенню професійної майстерності вихователів сприяло проведення відкритого перегляду «Ігри для полегшення процесу адаптації» (вихователь Марінова Л.А.) для слухачів міського методичного об’єднання «Розвиток дітей раннього віку». Керівник гуртка з вивчення іноземної мови Чорна Н.І. під час засідання міського методичного об‘єднання «Іноземна мова» ділилася досвідом роботи з використання авторського інтерактивного зошиту з навчання дітей англомовної компетенції. Протягом навчального року педагоги систематично працювали над вдосконаленням своєї фахової майстерності. Так, практичний психолог Чорна Н.І. пройшла тренінг: «Психологічний супровід розвитку емоційної сфери дошкільника: проблеми та корекція», «Інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу в ЗДО: розроблення програм, проектів». Методична робота, що проводилася у ДНЗ протягом року, забезпечила підвищення особистісного та професійного зростання педагогів, позитивно вплинула на розвиток їх творчого потенціалу, слугувала розв’язанню методичної проблеми міста, ДНЗ, реалізації річних завдань

У ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочними посібниками, навчально – методичною літературою, дидактичним відеоматеріалом.

Під керівництвом вихователя – методиста Чорної Н.І. забезпечується реалізація завдань дошкільної освіти, змісту програм, зростання фахової майстерності педагогів. Педагоги мають змогу користуватися сучасною методичною літературою, розробками занять, свят та розваг, матеріалами перспективного педагогічного досвіду, періодичними виданнями: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Джміль», «Дитячий садок. Бібліотека».

Підвищенню професійної компетенції сприяла самоосвітия діяльність педагогів, участь у методичних заходах на рівні ДНЗ та міста, впровадження перспективного педагогічного досвіду, проходження курсів підвищення кваліфікації при ЗОІППО.

4.Освітня діяльність

Освітня робота з дошкільниками (інваріативна частина) здійснювалась державною мовою за комплексною освітньою програмою для дошкільних навчальних закладів «Світ дитинства» А.М.Богуш (групи молодшого, середнього та старшого дошкільного віку), та програмою розвитку дітей від перінатального періоду до трьох років «Оберіг» А.М.Богуш (для дітей раннього віку). Використовувались додатково парціальні освітні програми: О.Каплуновська,І. Кичата, Ю. Палець «Україна – моя Батьківщина», Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку»; О. Тимовській, І Репік «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху; А. М. Богуш «Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот», програма та навчально-методичний посібник; Л. Лохвицька програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»; Л. Лохвицька програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик.

Варіативна частина освітнього процесу забезпечувалась через використання парціальної освітньої програми «Англійська мова для дітей дошкільного вік», програма та методичні рекомендації, І. Кулікова, Т. Шкваріна.

На виконання річного плану та з метою з’ясування результативності засвоєння вихованцями ДНЗ № 78 освітньої програм «Світ дитинства», «Оберіг» та парціальних освітніх програм у період з 15.04.2019 по 26.04.2019 проведено підсумкову діагностику рівня знань дітей. Продіагностовано 115 дітей (24 дітей тимчасово не відвідують дитячий садок згідно довідок про стан здоров’я та заяв батьків). З них: 25 дітей – І молодшої групи, 34 дитини - ІІ молодшої групи, 28 дітей середнього віку та 40 дітей старшого дошкільного віку

За результатами діагностики встановлено: високий рівень знань мають – 16 дітей (динаміка у порівнянні з проміжною діагностикою складає + 8); достатній рівень знань мають – 38 дітей (динаміка у порівнянні з проміжною діагностикою складає + 9); середній рівень знань мають - 45 дитини (динаміка у порівнянні з проміжною діагностикою складає - 8); низький рівень знань мають – 16 дітей (динаміка у порівнянні з проміжною діагностикою складає + 12). Загальний рівень знань по ДНЗ на кінець навчального року складає – 86%, якість – 47%. Найвищий рівень знань за результатами діагностики по ДНЗ серед груп молодшого, середнього та старшого дошкільного віку діти демонструють за освітніми лініями Базового компонента «Гра дитини» - 100 %, «Мовлення дитини» (фонетика) - 89 %; «Особистість дитини» - 87%, «Дитина у світі культури» (предметний світ,музична діяльність) – 87%, «Образотворча діяльність» - 86%, «Дитина у соціумі» - 86%.

Встановлено, що збільшилася якість знань за всіма освітніми лініями програми: «Гра дитини» на 29%, «Дитина у світі культури»: (предметний світ на 14%, образотворча діяльність на 21%, музична діяльність на 12%, літературна на 13%), «Мовлення дитини»: (лексика, граматика, зв’язне мовлення на 9%, фонетика на 18%), «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» на 23%, «Дитина у соціумі» - 14%,«Особистість дитини» - 17%, «Дитина у природному довкіллі» - 15%.

Найвищі показники якості знань діти демонструють за освітніми лініями – «Гра дитини» - 83%, «Дитина у соціумі» - 53%.

Загальний рівень знань серед групи №1( 2-3 р.ж. вихователі Марінова Л.А., Тарасенко О.В.) складає – 46%, якість 0%. Найвищий рівень знань діти демонструють зо освітньою лінією «Дитина у світі культури (музична діяльність)» - 54%, «Особистість дитини» - 50%. Найнижчий рівень знань – освітня лінія «Дитина у світі культури (театралізована діяльність)» - 33%.

Особливого занепокоєння викликає відсутність якості знань за всіма освітніми лініями - 0%.

Такі показники зумовлені тим, що діти погано відвідували дошкільний навчальний заклад, рівень розвитку психічних процесів окремих малюків не відповідає вікові, рівень мовленнєвого розвитку низький. Бесіда з батьками показала, що вони недостатньо уваги приділяли формуванню компетентності малят.

Серед дітей молодшого дошкільного віку (4 р.ж., гр. № 5) рівень засвоєння знань – 97%, якість – 66% (вихователь Позднякова М.В.). Слід відмітити, що у порівнянні з проміжною діагностикою якість знань збільшилася на 27%. Найвищий рівень знань діти демонструють зо освітньою лінією «Особистість дитини» - 100%,«Гра дитини» - 100%,,«Дитина у світі культури: образотворча діяльність» 100%, «Дитина у природному довкіллі» - 97%, «Дитина у соціумі» - 97%.

Серед дітей середнього віку (5 р.ж.) рівень знань дітей складає – 96%, якість знань – 71% (вихователі Матвєішина Л.М., Пімонова І.Г). Слід зазначити, що якість підвищилася на 25 %. Найвищий рівень знань діти демонструють зо освітньою лінією «Дитина у світі культури (предметний світ, літературна, театралізована діяльність)» - 100%, «Гра дитини» - 100%, «Мовленнєвий розвиток (фонетика)» - 97%.

У групі старшого дошкільного віку № 3 рівень знань складає – 94 %, якість знань – 44% (вихователі Мінєічева Т.В.,Рустамова В.П.). Слід зазначити, що якість підвищилася на 5 %. Особливого занепокоєння викликає дуже низька якість знань за освітньою лінією «Мовленнєвий розвиток (фонетика)» - 22%.

У групі № 4 (вихователі Сергієнко С.В, Сажнева М.С) рівень знань складає – 100 %, якість знань підвищилася на 14% і складає – 44%. Найнижчий рівень якості знань виявлено за освітніми лініями «Мовлення дитини» (фонетика) – 13%, «Мовлення дитини» - 31%, «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» - 31%,«Дитина у світі культури: образотворча діяльність» - 31%.

За результатами діагностики виявлено, що особливої уваги потребує логіко-математичний, мовленнєвий розвиток. В усіх групах удосконалення потребує робота щодо підвищення якості знань дітей, особливо у групі раннього віку №1, збільшення кількості дітей, які мають високий та достатній рівень знань шляхом посилення індивідуальної роботи, підвищення рівня психолого-педагогічних знань батьків, тісної співпраці з батьками.

Разом з тим виявлено, що найменшою є якість роботи за лінією «Мовлення дитини» – 39%, «Мовлення дитини»(фонетика) - 43%, «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» - 44%.

Вихователем-методистом Чорною Н.І. проведено моніторинг якості освітнього процесу у ДНЗ. Встановлено, що якість засвоєння програми знизилась у порівнянні з минулим навчальним роком на 14% ( травень 2018р.- 61%, травень 2019р. – 47%), рівень знань також знизився 10% і складає 86% відповідно.

5.Збереження та зміцнення здоров’я дітей

У 2018 році зафіксовано 317 днів пропущених через хворобу, випадків - 36. Захворюваність становить 29,7 % (38 % - ясла; 25 % - дошкільний вік). Максимальний показник захворюваності спостерігався у ІV кварталі 2018 року, що викликано зниженням температури, підвищенням рівня застудних захворювань та ГРВІ .

Із 129 дітей не хворіли жодного разу – 92 дітей (ранній вік - 15, дошкільний –77). Індекс здоров'я по ДНЗ підвищився становить – 70 (ранній вік – 57 , дошкільний – 73).

Найбільш ефективною робота щодо зниження захворюваності дітей була в групах № 5 (Позднякова М.В.), № 2 (Матвєішина Л.М.)

З метою попередження та профілактики застудних та інфекційних захворювань дітей в дошкільному навчальному закладі проводились консультації. бесіди, пропаганда досвіду сімейного виховання з питань фізичногого розвитку, збереження та зміцнення здоров’я дітей, спортивні свята разом з батьками. Вихованці та педагоги ДНЗ брали участь у міському фестивалі ранкової гімнастики «Рух заради здоров’я». Приділялась увага питанням валеологічної освіти через проведення Уроків Здоровейка, бесід, читання художньої літератури, ігрову, дослідницько - пошукову діяльність.

В усіх групах впроваджувались здоров’язберігальні технології: психологічні етюди, мімічні, зорові, дихальні, корегувальні вправи; у літній період – загартування водою. Упродовж 2018 р. в групах велись екрани здоров'я. Листи здоров'я, складені лікарем під час поглибленого медогляду, давали вихователям можливість правильно спланувати роботу з родинами щодо профілактики захворюваності дітей в сім'ї. Щомісяця здійснювався аналіз захворюваності дітей в групах.

Однак залишаються актуальними питання зниження застудних захворювань, організації ранкового фільтру, проведення загартовуючих процедур через недостатню температуру повітря в групах дошкільного віку.

6. Харчування дітей

У закладі відпрацьовано графік роботи харчоблоку, одержання продуктів, ведеться належна документація, забезпечується збереження добових проб. Організовано роботу Ради з харчування, бракеражної комісії. Здійснюється громадський контроль за роботою харчоблоку. Знімаються проби готової продукції. У наявності перспективне меню затверджене міським управлінням Держсанепідслужби у Запорізькій області. Забезпечено пільги по сплаті за харчування дітей соціально незахищених категорій:10 дітей - 50% (діти з багатодітних родин); 11 дітей -100% (4-дитини з сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені родини, 2 дитини, які позбавлені батьківського піклування, 5 дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО. Згідно рішення Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 24.11.2016 № 232/2 «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста та втрату чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 23.06.2016 №113 з 01.01.2017» 5 родин вносили 100% плату за харчування

Аналіз виконання норм харчування показав, що в цілому харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалося відповідно до норм, було раціональним, збалансованим та різноманітним.

У 2018 році на 100 % виконано норми: з хліба, олії, цукру, борошна (118%), круп (111%), сиру твердого102%. Не в повному обсязі виконано норми з інших продуктів харчування, зокрема: картоплі – 92%, овочів – 85%, соку – 70%, масла вершкового – 94%, яйце – 85%, молока – 90%, сиру кисломолочного – 83%, сметани – 81%, м’яса – 91%, риби – 51%. У зв’язку з підвищенням вартості продуктів харчування у порівнянні з минулим роком погіршилися показники виконання норм харчування з риби (21%), м’яса – 9%,однак зросли показники виконання норм зі сметани на 5% %, масла вершкового на 48 %, яйце на 7 %, картоплі на 8 %, овочів на 12 %. Cередній показник виконання норм харчування за 2018 рік складає 91 %, що на 7 % більше ніж у 2018 році. Недостатньою є в раціоні дітей кількість рибних, молочних та кисломолочних продуктів, яєць, овочів, фруктів, соків. Це не дає можливості забезпечити збалансований раціон дитячого харчування. Причиною невиконання норм харчування дітей є недофінансування, тривале незабезпечення достатньою кількістю риби, фруктів протягом 2018 року. Для урізноманітнення меню в раціон вводилося молоко згущене, повидло, кондитерські вироби(зефір), печиво, мандарини, банани.

Загальна вартість меню за один день харчування У 2018 році складала 23 гривні 84 копійки.Позитивним слід вважати те, що відсоток батьківської плати за харчування дитини у 2019 році залишився без змін( 70%). В умовах росту споживчих цін у 2018/2019 році оплата батьків становила 14,70 грн. (ясла) та 21,00 грн. (сад).

Залишається недостатньої в раціоні дітей кількість рибних, молочних та кисломолочних продуктів, яєць, овочів, фруктів, соків. Це не дає можливості забезпечити збалансований раціон дитячого харчування. Причиною невиконання норм харчування дітей є недофінансування.

Cередній показник виконання норм харчування

У дошкільному закладі постійно здійснювався контроль за організацією харчування на харчоблоці та в групах, контролювалися питання якості надходження та терміну реалізації продуктів, технології приготування, санітарний стан, складання санмінімумів, проходження медоглядів, що дозволило уникнути шлунково – кишкових захворювань.

7. Взаємодія зі школою

На виконання ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України №1/9-263 від 07.05.07 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» та з метою створення умов для здобуття дошкільної освіти, підготовки до навчання в школі здійснюється облік дітей від народження до 6 років.

Дошкільний навчальний заклад протягом року співпрацював з початковою школою. Для забезпечення наступності в роботі двох ланок освіти укладено договір про взаємодію, складено спільний план роботи. Традиційними стали екскурсії дітей випускних груп у ЗНЗ № 23. Проводяться спільні педагогічні ради, круглі столи, обмін досвідом, консультування, взаємовідвідування занять. Задоволенню запитів батьків дітей-випускників сприяє проведеннябатьківських зборів з питань підготовки дітей до навчання у школі, зустрічей з адміністрацією школи та вчителями.

Методичною службою ДНЗ здійснюється моніторинг успішності навчання випускників ДНЗ в перших класах шкіл міста.

Із 35 випускників: високий рівень – 2, достатній – 14, середній – 19, початковий – 0. Загальний рівень засвоєння програми випускниками ДНЗ – 91 %, якість засвоєння – 53 %.

Моніторинг рівня засвоєння програми випускниками ДНЗ

8. Співпраця з батьками

Значна увага у дошкільному закладі приділяється взаємодії з родинами вихованців. Організована робота Ради та батьківського комітету, що дає можливість оперативно вирішувати питання розвитку, виховання та навчання дошкільнят, удосконалення роботи закладу, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення. Такі форми взаємодії з батьками як школа “Порада”, консультації, семінари, тренінги, практикуми, Дні відкритих дверей, батьківські збори, заняття – зустрічі з батьками майбутніх вихованців, оформлення тематичних виставок, випуск пам’яток, буклетів, узагальнення досвідів сімейного виховання ( «Щаслива родина – успішна країна») сприяють підвищенню рівня психологічно — педагогічних знань батьків, налагодженню партнерської взаємодії. З метою виявлення позитивних сторін, проблем, недоліків сімейного та суспільного дошкільного виховання проводиться анкетування батьків, індивідуальні бесіди, організовано роботу скриньки зауважень та пропозицій.

Щорічно здійснюється оцінювання діяльності колективу дошкільного закладу батьківською громадськістю. Результати його є високими – 4,8 бали

Представники батьківського комітету та ради контролюють всі напрямки діяльності закладу: організацію навчально-виховного процесу, харчування, стан медичного обслуговування дітей, роботу з дітьми пільгових категорій, стан матеріально-технічної бази закладу тощо. Рішення про залучення благодійних батьківських внесків та визначення напрямків їх використання приймаються на засіданнях ради та групових батьківських зборах.

З метою виконання Закону України «Про охорону дитинства», забезпечення захисту прав дітей, надання допомоги дітям соціально незахищених категорій у дошкільному закладі проводяться акції «Милосердя»; заходи до Дня інвалідів, Дня захисту дітей, консультування батьків. Для дітей соціально незахищених категорій було організоване безкоштовне відвідування різноманітних шоу, театралізованих дійств.

9.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і здійснюється відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», інших численних нормативних актів, які регламентують роботу дошкільного закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ДНЗ, обговорюється на зборах, нарадах.

Наказом по закладу призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Всі служби ДНЗ забезпечені інструкціями з охорони праці, пожежної безпеки . У наявності журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, заклад забезпечено вогнегасниками. Протягом року проводились інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, «Тижні безпеки», Тиждень охорони праці, навчання з евакуації. Двічі на рік організовано проводяться медичні огляди працівників.

У 2018/2019 році не зафіксовано випадків травмування дитини під час освітньо - виховного процесу. Залишається проблема травмування дітей вдома. Побутова травма зафіксована в групі № 4.

Зафіксовано один випадок травмувань невиробничого характеру серед працівників ДНЗ.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, здійснює контроль за охороною праці в дошкільному закладі.

10. Фінансово-господарська діяльність

Будівля дошкільного навчального закладу знаходиться в експлуатації з 1981 року. Адміністрація ДНЗ разом з колективом, батьківською громадськістю постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Мелітопольської міської ради. Вчасно виплачується заробітна плата, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, престижність роботи, отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти. Всі працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки.

Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, дошкільний заклад не перевищував встановлені ліміти. Із січня місяця виділяються бюджетні кошти для заправки картриджів, послуг охоронної фірми, матеріалів для здійснення дрібних сантехнічних робіт; завозились миючі, дезінфікуючі засоби, канцтовари, медикаменти, пісок, цемент, матеріали для проведення ремонтних робіт: фарба, водоємульсійна фарба, шпатльовка тощо.

Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань в заклад дошкільної освіти проведено швидкісний інтернет, що створило умови для розгалуження локальної системи закладу, створення віртуального методичного кабінету, підключення двох комп’ютерів, які є закладі. Завдяки залученню спеціалістів відокремлено структурного підрозділу Придніпровська залізниця, вдалося вирішити питання освітлення шляху до закладу освіти через відновлення лінії електропередач до будівлі ДНЗ. Укладено 58 м. кв тротуарної плитки біля будівлі ЗДО зі сторони парку Залізничників. Відремонтовано кабінет завідувача (стеля, шпалери), туалет загального користування. Придбано холодильник, меблі для методичного кабінету, кондиціонер, жалюзі для методичного кабінету, радіотелефон; замінено меблі у кабінеті практичного психолога, керівника музичного, шафи для зберігання прибирального інвентарю у групах № 1,2,3,4,5.Замінено змішувачі на харчоблоці (2), у групах № 2,4,3,5,1 (всього 6). Проведено ремонт у всіх групових приміщеннях ДНЗ, поточний ремонт коридору. Завдяки спонсорській допомоги батьків придбано: 2 люстри, 25 комплектів постільної білизни, 50 рушників, 20 ковдр, 45 подушок, нові штори у групу № 5. За рахунок бюджетних асигнувань придбано унітаз та раковину для туалету загального користування, здійснено ремонт туалету загального користування: укладено плитку, кахель; проведено перезарядку вогнегасників, лабораторні випробовування.

Здійснено поточний ремонт прогулянкових майданчиків: відремонтовано бетонні доріжки до прогулянкових веранд; встановлено лавки, столи на верандах.

Управлінням освіти порушене питання щодо ремонту мережі внутрішнього водовідведення, що знаходиться в аварійному стані. Заплановано подальшу заміну вікон та ремонт входів до ДНЗ, заміну батарей опалення.

За рахунок бюджетних коштів здійснено ремонт оргтехніки (комп’ютер, принтер), електрообладнання харчоблоку, закупівлю миючих та дезінфікуючих засобів, електроламп, паперу для потреб закладу, засобів гігієни.

Працівниками централізованої бухгалтерії проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування не було. Вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

У ДНЗ необхідно здійснити капітальний ремонт огорожі, тіньових навісів, продовжити ремонт системи опалення, водопостачання, туалетних та умивальних кімнат; відремонтувати, коридор, замінити лінолеум у медичному кабінеті. В групах нема сучасних технічних засобів:телевізорів, DVD, комп’ютерів.Потребують оновлення та поповнення меблі, м’який інвентар, ігровий, дидактичний матеріал.Ці потреби були включені в бюджетний запит, але кошти на них не виділені.
Територія закладу завжди прибрана, доглянута. На квітниках висаджуються квіти, обрізуються дерева, кущі. Фарбуються павільйони, ігрове обладнання майданчиків, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави, вивезення сміття з території закладу.

11. Управлінська діяльність

Управління закладу здійснюється згідно річного плану роботи ЗДО, місячних планів, плану внутрішнього контролю, перспективних та календарних планів вихователів, вузьких спеціалістів. Система планування, що відпрацьована у закладі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток ЗДО.

У дошкільному навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу. Підключення ДНЗ до мережі Інтернет дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтом обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією, вчасно знайомитися з новими документами.

Контроль, як необхідна функція управління, дозволяє тримати в полі зору найважливіші питання ДНЗ, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Адміністрацією використовувались різні види контролю: оперативний, тематичний, комплексний, підсумковий. Здійснювався моніторинг засвоєння програми, успішності навчання випускників ДНЗ у початковій школі, захворюваності дітей. За результатами моніторингу, внутрішнього контролю адміністрація приймає певні управлінські рішення.

У роботі з кадрами переважає партнерський стиль керівництва. Проблеми колективу обговорюються, виробляються різні варіанти рішень, з яких обирається найбільш оптимальне. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.

Урегулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин працівників здійснювалось на підставі Колективного договору, укладеного між адміністрацією і трудовим колективом закладу. Працівникам вчасно виплачувались заробітна плата, матеріальна допомога на оздоровлення під час відпустки. Всі педагоги отримували доплату за вислугу років, за престижність, звання, отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.; Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» в дошкільному навчальному закладі ведеться журнал обліку особистого прийому громадян, заяв і скарг громадян.

За минулий 2018/2019 навчальний рік кількість звернень склала 39. Із них: 29 - з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, надання пільг, короткотривале перебування; 4- харчування, 1 – температурний режим; 2– оформлення на роботу, 2 – довідки, 1 – адвокатський запит. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

12.Підсумки роботи

Досягнення ЗДО за навчальний рік: учасник міського фестивалю-виставки фотомистецтва у ЗДО «Україна-рідний край», учасник міського конкурсу «Творчість освітян» (вихователі Матвєішина Л.М., керівник гуртка з вивчення іноземної мови Чорна Н.І.), учасник І етапу фестивалю «Коло друзів» (конкурс лялька в національному одязі), учасник міського фестивалю «Маленькі артисти» (керівник музичний Помаленька Г.Г., вихователь Сажнєва М.С.), учасник міжрегіонального фестивалю ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» (вихованка групи № 4 Сажнєва Софія, вихователь Сергієнко С.В.), учасник міського конкурсу «Знайки англійської мови» (вихованка групи № 3 Попович Аня, керівник гуртка з вивчення іноземної мови Чорна Н.І.), учасник міського інтеркультурного фестивалю «Коло друзів» ( вихованка групи № 4 Абаньшіна Варвара, віночок віршів чеською мовою), диплом відкритого міського мистецького проекту «Віночок Кобзареві» (вихованець групи № 3 Литвиненко Євген, керівник літературного гуртка Мінєічева Т.В.), диплом учасника міського конкурсу «Моя сімיִя, моя Україна», учасник міського фестивалю «Маленька олімпійська надія», диплом учасника міського конкурсу «Співочі дзвіночки»

Річні завдання в основному вирішені. Не вдалося повністю реалізувати план взаємодії з батьками. Необхідно продовжити роботу щодо підвищення якості дошкільної освіти, зниження захворюваності дітей.

Через відсутність фінансування не забезпечене введення додаткових посад, передбачених штатним розписом.

Залишаються невирішеними питання ремонту системи опалення, павільйонів груп; огорожі, забезпечення сучасним ігровим обладнанням майданчиків. Потребують поповнення ігрові, демонстраційні, роздавальні матеріали, фізкультурний інвентар, заміни - меблі, постільна білизна, електрообладнання харчоблоку.

Завідувач дошкільного

навчального закладу Р.А. Романенко

Звіт заслухано на загальних зборах колективу (протокол № 2 від 31.05.2019).

ЗАВІДУВАЧА

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

№ 78 «ВОГНИК» ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

( 2017/ 2018 н.р.)

1.Загальна інформація про дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад № 78 «Вогник» загального типу Мелітопольської міської ради Запорізької області у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Площа земельної ділянки - 4750 м2

Площа основної будівлі – 1250 м2

Дошкільний заклад працює за п′ятиденним робочим тижнем, з 10,5- годинним режимом перебування дітей - 4 груп ( 6.30 – 17.00) та 12- годинним перебуванням – 1 група (6.00 – 18.00 ).

Протягом року функціонувало 5 груп : 1 група раннього віку - 26 дітей; 1 група молодшого дошкільного віку – 31 дитина; 1 група середнього дошкільного віку – 32 дитини; 2 групи старшого дошкільного віку - 49 дітей

Всі групи були укомплектовані за віковим принципом.

Задоволенню потреб батьків сприяла організація роботи чергової групи, яку відвідували 10 вихованців груп № 1, 2, 3, 4, 5.

Розвитку творчого потенціалу дітей, реалізації варіативного змісту дошкільної освіти сприяла організація гурткової роботи за різними напрямками, якою протягом навчального року було охоплено 42 вихованця: художньо – естетичний розвиток – 23 % дітей, художньо – мовленнєвий – 23 %, з розвитку вокальних здібностей – 23%. На платній основі працював гурток вивчення англійської мови ( керівник Чорна Н.І.) – 12 дітей (31%).

2.Кадрове забезпечення

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Загальна кількість працюючих осіб – 28 .

Педагогічні кадри закладу мають спеціальну освіту, за станом здоров'я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність, за віковими групами закріплюються наказом по дошкільному навчальному закладу на початку навчального року. Адміністрація ДНЗ № 78 диференційовано підходить до розстановки кадрів: враховує досвід роботи, кваліфікацію, індивідуальні особливості, психологічну сумісність працівників.

Із 13 педпрацівників 46% мають повну вищу, фахову освіту; 15%- повну нефахову; 39 % - неповну базову вищу освіту.

Віковий склад педагогічних працівників: до 30-ти років – 0 %; 31- 40 років - 38%; 41-50 років - 38%; 51-55 років – 0 %; більше 55 років – 24 %.

За результатами атестації 2016/2017 н.р. підтвердили тарифний розряд один педагогічний працівник, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагогічний працівник, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 2 педагогічні працівники. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 2 педагоги ДНЗ; «спеціаліст першої категорії» - 2; «спеціаліст другої категорії» - 2; «спеціаліст» -2; тарифні розряди – 5.

П’ять педагогів протягом навчального року пройшли курсову перепідготовку. Вихователь Артюхова О.В. взяла участь у науково-методичному семінарі «У співпраці результат: теорія і практика реалізації технологій роботи дошкільного навчального закладу з формування культури батьківства молодих сімей», науково-практичному семінарі «Побудова інклюзивного простору у системі освіти: теорія і практика», що відбулися на базі МДПУ, отримала авторське право на твір «Авторські казки екологічного змісту: Ріки, гори та моря – все це моя земля». Практичний психолог Чорна Н.І. пройшла підвищення кваліфікації на тренінгах «Професійне зростання працівника психологічної служби», та «Дистанційний курс з поглибленого вивчення психології для педагогів дошкільної освіти». Протягом року працівники ДНЗ приймали участь у перегляді вебінарів, запропонованих порталом «Педрада»

За результатами діагностики професійного рівня вихователів: активно – творчий – 10 %, високий – 45 %, достатній – 25%, середній – 20%.

Серед технічного персоналу 76 % мають неповну вищу та вищу освіту.

3. Методична робота

У ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочними посібниками, навчально – методичною літературою, дидактичним відеоматеріалом.

Під керівництвом вихователя – методиста Чорної Н.І. забезпечується реалізація завдань дошкільної освіти, змісту програм, зростання фахової майстерності педагогів. Педагоги мають змогу користуватися сучасною методичною літературою, розробками занять, свят та розваг, матеріалами перспективного педагогічного досвіду, періодичними виданнями: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Джміль», «Дитячий садок. Бібліотека».

Підвищенню професійної компетенції сприяла самоосвітия діяльність педагогів, участь у методичних заходах на рівні ДНЗ та міста, впровадження перспективного педагогічного досвіду, проходження курсів підвищення кваліфікації при ЗОІППО.

Враховуючи законодавчо-нормативні та інструктивно-методичні документи, результати роботи за минулий навчальний рік, проблеми, які є актуальними для дошкільної освіти та закладу, педагогічний колектив у 2017 - 2018 н.р. продовжував працювати над проблемною темою міста «Підвищення якості освіти та розвиток успішної особистості через професійну компетентність педагога» та розпочав роботу над проблемою «Забезпечення комплексного підходу до психічного, фізичного, духовно-морального здоров’я особистості».

Для забезпечення диференціації, індивідуального підходу, планомірності, системності проведення методичних заходів була складена модель методичної роботи, модель реалізації проблемної теми міста і ДНЗ, визначено єдиний методичний день, передбачено чергування масових, групових та індивідуальних форм. Упорядкуванню роботи вихователя – методиста слугувала циклограма діяльності на місяць.

Залучаючи педагогів до тих чи інших форм роботи, враховували педагогічний стаж, рівень кваліфікації, побажання та запити, виявлені під час анкетування, оцінки самоосвітньої діяльності, бесід. Усе це дозволяло раціонально використовувати час педагогів, забезпечувати взаємозв’язок самоосвітньої діяльності вихователів з практикою, рівномірно розподіляти навантаження.

Тематична єдність різних форм методичної роботи забезпечувала занурення у проблему, сприяла більш ефективному пошуку шляхів її розв’язання. Так, наприклад, педагогічна рада «Компетентнісний підхід до проблеми здоров’язбереження»; семінар- практикум «Методика формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку» (Чорна Н.І.,Сажнева М.С.); консультації: «Вплив оздоровчих спеціальних технологій на збереження здоров’я» (вихователь Романенко Р.А.), «Розвиваючий потенціал рухливих ігор у становленні довільної поведінки дошкільників» (вихователь Сажнєва М.С.), відкритий перегляд «Гімнастика пробудження із застосуванням нестандартного обладнання» (вихователь Сажнева М.С.), сприяли вирішенню річного завдання щодо збереження фізичного здоров’я дітей через втілення комплексного підходу до фізкультурно-оздоровчої роботи. Представлені вихователями здоров’язбережувальні технології: «Кумедні фізкультхвилинки» (вихователь Матвеішина Л.М.), «Степ-аеробіка» (вихователь Рустамова В.П.), «Са-фі-денс» (вихователь Сажнева М.В.), «Фітбол гімнастика» (вихователь Коваленко О.В.), «Хвилинки здоров’я» (вихователь Артюхова О.В.), «Пісочна терапія» (практичний психолог Чорна Н.І.), «Танцювально-рухова терапія» ( керівник музичний Помаленька Г.Г.) сприяли модернізації форм та методів навчання та виховання дітей та допомогли педагогам у реалізації завдань, змісту, основних принципів програми «Світ дитинства», слугували підвищенню їх професійного та особистісного зростання. Проведений в групах огляд-конкурс куточків фізичного розвитку сприяв удосконаленню розвивального освітнього середовища груп, поповненню ігрового обладнання для розвитку рухової активності дошкільників, розвиткові творчого потенціалу педагогів.

Організація роботи творчої групи за проблемою: Методично-дидактичне забезпечення освітньої лінії «Особистість дитини» (керівник Чорна Н.І.) сприяла удосконаленню якості освіти з питань формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільників. Завдяки роботі творчої групи створено банк оздоровчих технологій дошкільників, розроблено консультації та рекомендації для педагогів та батьків вихованців, оновлено перспективне планування з урахуванням вимог Базового компонента та вимог програми «Світ дитинства», поповнено методичні матеріали: оформлено добірки народних рухливих, дидактичних ігор. Це слугувало оновленню методів, прийомів, форм взаємодії з дітьми, удосконаленню методичного та дидактичного забезпечення освітнього процесу

Результати педагогічної діагностики показали, що завдяки проведеній роботі рівень знань вихователів щодо формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільників підвищено на 14 %. Рівень засвоєння програми дітьми за освітньою лінією «Особистість дитини» становить 94%, якість – 53 %.

Важливе значення приділялось вирішенню річного завдання щодо підвищення якості освіти шляхом впровадження інноваційних технологій, удосконалення професійної майстерності педагогів. Проведений майстер-клас «Компетентно-орієнтована стратегія діяльності педагога ДНЗ в умовах упровадження авторської інтегровано-особистісної технології» (вихователь Романенко Р.А.); консультації: «Реалізація ідей інтеграції у логіко-математичному розвитку дошкільників» (вихователь Матвєішина Л.М.), «STREAM освіта – інтеграційний підхід до розвитку дошкільників (вихователь Коваленко О.В.); відкритий перегляд інтегрованого заняття з використанням блоків Дьєнеша» слугували підвищенню професійного та особистісного зростання педагогів.

Поза увагою педагогів не залишилися завдання щодо патріотичного виховання дітей.Організація роботи творчої групи за проблемою «Реалізація завдань патріотичного виховання через ознайомлення з рідним краєм» (керівник Матвєішина Л.М.) сприяла підвищенню якості освіти з питань формування національно-патріотичної свідомості дошкільників, удосконаленню методично-дидактичного забезпечення освітнього процесу, створенню «краєзнавчого банку», підвищенню професійної майстерності педагогів. Розроблені заходи та модель реалізації завдань патріотичного виховання дозволили забезпечили системність роботи. Проведені семінар-практикум «Знай свій рідний край»; відкритий перегляд «Пісня душа – народу», консультації «Ознайомлення з рідним містом. Пізнавальні мандрівки», реалізація програми «Ознайомлення дошкільників з рідним краєм», організація роботи міні-музеїв в групах слугували підвищенню рівня професійних умінь педагогів з питань організації освітнього процесу в контексті національно-патріотичного виховання удосконаленню форм, методів роботи з дошкільниками, впровадженню перспективного педагогічного досвіду, формуванню шанобливого ставлення до української мови.

Педагоги приділяли увагу роботі щодо оновлення форм партнерської взаємодії з батьками. Так, проведені: педагогічні читання «Особливий підхід до особливих родин», тренінгові заняття для батьками «Психологічне здоров’я дитини – майбутнє успішної людини», «Діти – дзеркало батьків» (практичний психолог Чорна Н.І.) сприяли підвищенню рівня психолого-педагогічних знань батьків та налагодженню партнерської взаємодії з батьками.

Належна увага приділялася вирішенню завдань забезпечення наступності в роботі двох ланок освіті. На базі дошкільного закладу була проведена проблемно-методична нарада за участю вчителів ЗНЗ № 23 «Сучасні підходи до забезпечення наступності між двома ланками освіти». Під час спільного діалогу вчителі та вихователі обговорювали актуальні питання реалізації Концепції «Нова українська школа», стандарту початкової освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, ознайомилися з законодавчо-нормативним забезпеченням проблеми перспективності та наступності, здійснення психолого-педагогічного супроводу майбутніх першокласників.

Розвиткові творчого потенціалу, поширенню досвіду роботи педагогів ДНЗ, підвищенню професійної майстерності педагогів міста сприяло проведення «Погостин» (вихователь Матвєішина Л.М.), засідання міського методичного об‘єднання «Іноземна мова» (керівник гуртка Чорна Н.І.)

Підвищенню рівня професійної майстерності педагогів сприяли такі форми роботи як творчі звіти, педагогічні виставки (Чорна Н.І., Помаленька Г.Г, Матвєішина Л.М.); курсова перепідготовка (Романенко Р.А, Чорна Н.І., Матвєішина Л.М.); участь у роботі міських методичних об’єднань, педтовариств, самоосвітня діяльність педагогів. Результативною була участь керівника гуртка іноземної мови Чорної Н.І у роботі міського педтовариства, яка ділилася досвідом роботи з формування елементарної англомовної комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільників з колегами міста.

Практичний психолог Чорна Н.І. організувала роботу за індивідуальними програмами розвитку, проводила корекційні заняття, спрямовані на успішну адаптацію дітей, формування соціального досвіду, адекватної поведінки дошкільників. Підвищенню рівня психологічних знань педагогів та батьків слугувало проведення консультацій «Формування пізнавального розвитку дошкільника», «Підтримка обдарованих дошкільників - стратегія розвитку», «Дитина у світі телебачення та інтернету», «Психологічна готовність дитини до школи».

Упродовж навчального року педагоги дошкільного закладу впроваджували в освітній процес ефективні методи, педагогічні технології: кільця Луллія - вихователь Коваленко О.В., мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації (Г.Чепурний) – вихователь Мінєічева Т.В., логічні ігри та вправи з блоками Дьенеша - вихователі Матвєішина Л.М., Пімонова І.Г. , схеми-моделі для навчання дітей описовим розповідям – вихователь Позднякова М.В.; технологія «СА-ФИ-ДЕНС» (танцювально-ігрова гімнастика) - вихователь Сажнєва М.С., досвід вихователя ДНЗ № 29 Фостікової А.А. «Логіко-математичні ігри як засіб формування логічного мислення дітей старшого дошкільного віку» - вихователі Позднякова М.В., Коваленко О.В., Рустамова В.П., Мінєічева Т.В.

Протягом навчального року педагоги систематично працювали над вдосконаленням своєї фахової майстерності. Так, практичний психолог Чорна Н.І. пройшла тренінги: «Дистанційний курс з поглибленого вивчення психології для педагогів дошкільної освіти», «Професійний супровід саморозвитку педагогічного працівника», «Професійне зростання працівника психологічної служби». Вихователь Артюхова О.В. прийняла участь у науково-практичному семінарі «Побудова інклюзивного простору у системі освіти: теорія та практика», тренінгу «Технологія творчого проектування в освітньому процесі», стала співавтором та опублікувала науково-педагогічні статті, отримала авторське право на твір збірка казок екологічного змісту «Ріки, гори та моря – все це моя земля!».

Методичний кабінет поповнено літературою, періодичними виданнями, методичними, дидактичними та відео - матеріалами. Відкриті перегляди, індивідуальні консультації, бесіди, методичні години, виставки, ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом, позитивно вплинули на підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

Методична робота, що проводилася у ДНЗ протягом року, забезпечила підвищення особистісного та професійного зростання педагогів, позитивно вплинула на розвиток їх творчого потенціалу, слугувала розв’язанню методичної проблеми міста, ДНЗ, реалізації річних завдань.

4.Освітня діяльність

Освітня робота з дошкільниками (інваріативна частина) здійснювалась державною мовою за комплексною освітньою програмою для дошкільних навчальних закладів «Світ дитинства» А.М.Богуш (групи молодшого, середнього та старшого дошкільного віку), та програмою розвитку дітей від перінатального періоду до трьох років «Оберіг» А.М.Богуш (для дітей раннього віку). Використовувались додатково парціальні освітні програми: О.Каплуновська,І. Кичата, Ю. Палець «Україна – моя Батьківщина», Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку»; О. Тимовській, І Репік «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху; А. М. Богуш «Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот», програма та навчально-методичний посібник; Л. Лохвицька програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»; Л. Лохвицька програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик.

Варіативна частина освітнього процесу забезпечувалась через використання парціальної освітньої програми «Англійська мова для дітей дошкільного вік», програма та методичні рекомендації, І. Кулікова, Т. Шкваріна.

На виконання річного плану та з метою з’ясування результативності засвоєння вихованцями ДНЗ № 78 освітньої програм «Світ дитинства», «Оберіг» та парціальних освітніх програм у період з 17.04.2018 по 27.04.2018 проведено підсумкову діагностику рівня знань дітей. Продіагностовано 114 дітей (25 дітей тимчасово не відвідують дитячий садок згідно довідок про стан здоров’я та заяв батьків). З них: 23 дитини – раннього віку, 21 дитина - ІІ молодшої групи, 28 дітей середнього віку та 42 дітей старшого дошкільного віку.

За результатами діагностики встановлено: високий рівень знань мають – 15 дітей (динаміка у порівнянні з проміжною діагностикою складає + 9); достатній рівень знань мають – 55 дітей (динаміка у порівнянні з проміжною діагностикою складає + 6); середній рівень знань мають –39дітей (динаміка у порівнянні з проміжною діагностикою складає +15); низький рівень знань мають – 5 дітей (динаміка у порівнянні з проміжною діагностикою складає + 11). Загальний рівень знань по ДНЗ на кінець навчального року складає – 96%, якість – 61%. У порівнянні з минулим роком рівень знань не змінився, але якість знизилась на 8%. Найвищий рівень знань за результатами діагностики по ДНЗ серед груп молодшого, середнього та старшого дошкільного віку діти демонструють за освітніми лініями Базового компонента «Гра дитини» - 100 %, «Дитина у соціумі» - 98 %; «Дитина у світі культури (предметний світ – 96 %). Збільшилася якість знань за всіма освітніми лініями Базового компонента: «Гра дитини» на 9%, «Дитина у світі культури»: (предметний світ на 13%, образотворча діяльність на 16 %, музична діяльність на 23%, літературна на 18%), «Мовлення дитини»: (лексика, граматика, зв’язне мовлення на 16%, фонетика на 3%), «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» на 12%, «Дитина у соціумі» - 15%,«Особистість дитини» - 18%, «Дитина у природному довкіллі» - 19%.

Найвищі показники якості знань діти демонструють за освітніми лініями – «Гра дитини» - 82%, «Дитина у соціумі» - 70%.

Загальний рівень знань групи № 1( 2-3 р.ж. вихователі Марінова Л.А., Артюхова О.В.) складає – 96%, якість 48%. Найвищий рівень знань діти демонструють зо освітньою лінією «Особистість дитини» - 96%,«Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» - 96%, «Дитина у природному довкіллі» - 96%. Найнижчий рівень знань – освітня лінія «Дитина у світі культури (музична діяльність)» - 74%. Спостерігається низька якість знань за освітніми лініями - «Дитина у світі культури (музична діяльність)» - 30%, «Дитина у світі культури (предметний світ, театралізована діяльність)»,«Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі», «Емоційно-соціальний розвиток», «Фізичний розвиток» - 43%. Загальний показник рівня знань у порівнянні з початковою діагностикою підвищився на 60%, якість на 30

Серед дітей молодшого дошкільного віку (4 р.ж., гр. № 2) рівень засвоєння знань – 100 %, якість – 57% (вихователі Матвєішина Л.М., Пімонова І.Г.) Якість знань збільшилася на 15%.

Серед дітей середнього віку (5 р.ж.) рівень знань дітей невисокий – 89 %, якість знань – 50% (вихователі Сергієнко С.В, Сажнева М.С.)

У групі старшого дошкільного віку № 3 рівень знань складає – 96 %, якість знань – 84% (вихователі Мінєічева Т.В.,Рустамова В.П. ). Слід зазначити, що якість підвищилася на 16 % .

У групі № 5 ( вихователі Коваленко О.В., Позднякова М.В.) рівень знань складає – 100 %, якість знань підвищилася на 19% і складає – 71%.

За результатами діагностики виявлено, що особливої уваги потребує логіко-математичний, мовленнєвий, пізнавальний розвиток. В усіх групах удосконалення потребує робота щодо підвищення якості знань дітей, особливо у групі раннього віку №1 та середнього віку № 4, збільшення кількості дітей, які мають високий та достатній рівень знань. Найменшою є якість роботи за лінією «Мовлення дитини» (фонетика) – 37%, «Мовлення дитини» - 52%, «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» - 52%, «Особистість дитини» - 53%, «Дитина у світі культури: літературна, театральна діяльність» - 53%.

Вихователем-методистом Чорною Н.І. проведено моніторинг якості освітнього процесу у ДНЗ. Встановлено, що якість засвоєння програми знизилась у порівнянні з минулим навчальним роком на 8% ( травень 2017р.- 69%, травень 2018р. – 61%), рівень знань не змінився і складає 96% відповідно.

5.Збереження та зміцнення здоров’я дітей

У 2017 році зафіксовано 585 днів пропущених через хворобу, випадків - 61. Захворюваність становить 44,5 % (53 % - ясла; 42 % - дошкільний вік). Максимальний показник захворюваності спостерігався у ІV кварталі 2017 року, що викликано зниженням температури, підвищенням рівня застудних захворювань та ГРВІ .

Із 138 дітей не хворіли жодного разу – 90 дітей (ранній вік - 16, дошкільний –74). Індекс здоров'я по ДНЗ підвищився становить – 65 (ранній вік – 61 , дошкільний – 66,6). Найбільш ефективною робота щодо зниження захворюваності дітей була в групах № 3 (Рустамова В.П., Мінєічева Т.В.), № 4 (Сажнєва М.С., Сергієнко С.В)

З метою попередження та профілактики застудних та інфекційних захворювань дітей в дошкільному навчальному закладі проводились консультації. бесіди, пропаганда досвіду сімейного виховання з питань фізичногого розвитку, збереження та зміцнення здоров’я дітей, спортивні свята разом з батьками. Вихованці та педагоги ДНЗ брали участь у міському фестивалі ранкової гімнастики «Рух заради здоров’я». Приділялась увага питанням валеологічної освіти через проведення Уроків Здоровейка, бесід, читання художньої літератури, ігрову, дослідницько - пошукову діяльність.

В усіх групах впроваджувались здоров’язберігальні технології: психологічні етюди, мімічні, зорові, дихальні, корегувальні вправи; у літній період – загартування водою. Упродовж 2017 р. в групах велись екрани здоров'я. Листи здоров'я, складені лікарем під час поглибленого медогляду, давали вихователям можливість правильно спланувати роботу з родинами щодо профілактики захворюваності дітей в сім'ї. Щомісяця здійснювався аналіз захворюваності дітей в групах.

Однак залишаються актуальними питання зниження застудних захворювань, організації ранкового фільтру, проведення загартовуючих процедур через недостатню температуру повітря в групах дошкільного віку.

6. Харчування дітей

У закладі відпрацьовано графік роботи харчоблоку, одержання продуктів, ведеться належна документація, забезпечується збереження добових проб. Організовано роботу Ради з харчування, бракеражної комісії. Здійснюється громадський контроль за роботою харчоблоку. Знімаються проби готової продукції. У наявності перспективне меню затверджене міським управлінням Держсанепідслужби у Запорізькій області. Забезпечено пільги по сплаті за харчування дітей соціально незахищених категорій:13 дітей - 50% (діти з багатодітних родин); 14 дітей -100% (7-дітей з сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені родини, 4 дитини, які позбавлені батьківського піклування, 1 дитина, яка має інвалідність, 2 дитини, батьки яких перебувають у зоні АТО.

Аналіз виконання норм харчування показав, що в цілому харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалося відповідно до норм, було раціональним, збалансованим та різноманітним.

У 2017 році на 100 % виконано норми: з хліба, борошна, круп, цукру, молока – 100 %, 103 % - крупи, олія – 104 %, сир твердий – 106%, м'ясо – 113%. Не в повному обсязі виконано норми з інших продуктів харчування, зокрема: риби – 72 %, сир кисломолочний – 81%, сметана – 76 %, масло – 46%, яйце – 78 %, картопля – 84%, овочі – 72%, фрукти – 58%, сік – 71%. У порівнянні з показниками норм харчування за попередній рік у 2017 році зросли показники виконання норм з м’яса на 13 %, риби на 3 %, сиру твердого на 23 % та сиру кисломолочного на 11 %. Однак, наряду з тим, у зв’язку з недостатнім фінансуванням погіршилася показники виконання норм з фруктів на 42 %, овочів на 18 %, соку на 29%, яєць на 12 %, сметани на 4%. Cередній показник виконання норм харчування за 2017 рік складає 84,5 %. Поквартально: І квартал – 81%, ІІ квартал – 86%, ІІІ квартал – 84%, IY квартал – 87 %. У порівнянні з минулим роком показник виконання норм погіршився на 5 %. Загальна вартість меню за один день харчування У 2017 році складає 22 гривні 33 копійки.

Залишається недостатньої в раціоні дітей кількість рибних, молочних та кисломолочних продуктів, яєць, овочів, фруктів, соків. Це не дає можливості забезпечити збалансований раціон дитячого харчування. Причиною невиконання норм харчування дітей є недофінансування, тривале незабезпечення вершковим маслом протягом 2017 року

У дошкільному закладі постійно здійснювався контроль за організацією харчування на харчоблоці та в групах, контролювалися питання якості надходження та терміну реалізації продуктів, технології приготування, санітарний стан, складання санмінімумів, проходження медоглядів, що дозволило уникнути шлунково – кишкових захворювань.

7. Взаємодія зі школою

На виконання ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України №1/9-263 від 07.05.07 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» та з метою створення умов для здобуття дошкільної освіти, підготовки до навчання в школі здійснюється облік дітей від народження до 6 років.

Дошкільний навчальний заклад протягом року співпрацював з початковою школою. Для забезпечення наступності в роботі двох ланок освіти укладено договір про взаємодію, складено спільний план роботи. Традиційними стали екскурсії дітей випускних груп у ЗНЗ № 23. Проводяться спільні педагогічні ради, круглі столи, обмін досвідом, консультування, взаємовідвідування занять. Задоволенню запитів батьків дітей-випускників сприяє проведеннябатьківських зборів з питань підготовки дітей до навчання у школі, зустрічей з адміністрацією школи та вчителями.

Методичною службою ДНЗ здійснюється моніторинг успішності навчання випускників ДНЗ в перших класах шкіл міста.

Із 37 випускників: високий рівень – 6, достатній – 13, середній – 14, початковий – 4. Загальний рівень засвоєння програми випускниками ДНЗ – 89 %, якість засвоєння – 51 %.

8. Співпраця з батьками

Значна увага у дошкільному закладі приділяється взаємодії з родинами вихованців. Організована робота Ради та батьківського комітету, що дає можливість оперативно вирішувати питання розвитку, виховання та навчання дошкільнят, удосконалення роботи закладу, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення. Такі форми взаємодії з батьками як школа “Порада”, консультації, семінари, тренінги, практикуми, Дні відкритих дверей, батьківські збори, заняття – зустрічі з батьками майбутніх вихованців, оформлення тематичних виставок, випуск пам’яток, буклетів, узагальнення досвідів сімейного виховання ( «Щаслива родина – успішна країна») сприяють підвищенню рівня психологічно — педагогічних знань батьків, налагодженню партнерської взаємодії. З метою виявлення позитивних сторін, проблем, недоліків сімейного та суспільного дошкільного виховання проводиться анкетування батьків, індивідуальні бесіди, організовано роботу скриньки зауважень та пропозицій.

Щорічно здійснюється оцінювання діяльності колективу дошкільного закладу батьківською громадськістю. Результати його є високими – 4,7 бали

Представники батьківського комітету та ради контролюють всі напрямки діяльності закладу: організацію навчально-виховного процесу, харчування, стан медичного обслуговування дітей, роботу з дітьми пільгових категорій, стан матеріально-технічної бази закладу тощо. Рішення про залучення благодійних батьківських внесків та визначення напрямків їх використання приймаються на засіданнях ради та групових батьківських зборах.

З метою виконання Закону України «Про охорону дитинства», забезпечення захисту прав дітей, надання допомоги дітям соціально незахищених категорій у дошкільному закладі проводяться акції «Милосердя»; заходи до Дня інвалідів, Дня захисту дітей, консультування батьків. Для дітей соціально незахищених категорій було організоване безкоштовне відвідування різноманітних шоу, театралізованих дійств.

9.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і здійснюється відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», інших численних нормативних актів, які регламентують роботу дошкільного закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ДНЗ, обговорюється на зборах, нарадах.

Наказом по закладу призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Всі служби ДНЗ забезпечені інструкціями з охорони праці, пожежної безпеки . У наявності журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, заклад забезпечено вогнегасниками. Протягом року проводились інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, «Тижні безпеки», Тиждень охорони праці, навчання з евакуації. Двічі на рік організовано проводяться медичні огляди працівників.

У 2017 році було зафіксовано один випадок травмування дитини під час освітньо - виховного процесу. Залишається проблема травмування дітей вдома. Найбільше побутових травм зафіксовано в групі № 3.

Зафіксовано один випадок травмувань невиробничого характеру серед працівників ДНЗ..

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, здійснює контроль за охороною праці в дошкільному закладі.

10. Фінансово-господарська діяльність

Будівля дошкільного навчального закладу знаходиться в експлуатації з 1981 року. Адміністрація ДНЗ разом з колективом, батьківською громадськістю постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Мелітопольської міської ради. Вчасно виплачується заробітна плата, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, престижність роботи, отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти. Всі працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки.

Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, дошкільний заклад не перевищував встановлені ліміти. Із січня місяця виділяються бюджетні кошти для заправки картриджів, послуг охоронної фірми, матеріалів для здійснення дрібних сантехнічних робіт; завозились миючі, дезінфікуючі засоби, канцтовари, медикаменти, пісок, цемент.

Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань здійснено заміну 98,68 м2 вікон на металопластикові, встановлено металопластикові двері парадного входу до ДНЗ. Відремонтовано методичний, медичний, психологічний кабінети (стеля, шпалери). Встановлено нові двері у кабінеті практичного психолога. Медичний кабінет забезпечено гарячим водопостачанням шляхом перенесення водонагрівача з непрацюючої будівлі пральні, встановлено нову раковину, змішувач. Проведено ремонт у всіх групових приміщеннях ДНЗ, поточний ремонт коридору. Придбано 12 люстр, кольоровий принтер, проведено перезарядку вогнегасників, придбано 9 нових вогнегасників, проведено лабораторні випробовування.

Здійснено ремонт прогулянкових майданчиків: замінено дерев’яні балки перекриття, шифер на верандах груп № 4,2; відремонтовано бетонні доріжки до прогулянкових веранд; встановлено лавки, столи на верандах.

Управлінням освіти порушене питання щодо ремонту мережі внутрішнього водовідведення, що знаходиться в аварійному стані. Заплановано подальшу заміну вікон та ремонт входів до ДНЗ.

За рахунок бюджетних коштів здійснено ремонт оргтехніки (комп’ютер, принтер), електрообладнання харчоблоку, закупівлю миючих та дезінфікуючих засобів, електроламп, паперу для потреб закладу, засобів гігієни.

Працівниками централізованої бухгалтерії проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування не було. Вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

У ДНЗ необхідно здійснити капітальний ремонт огорожі, тіньових навісів, продовжити ремонт системи опалення, водопостачання, туалетних та умивальних кімнат; відремонтувати, коридор, замінити лінолеум у медичному кабінеті. В групах нема сучасних технічних засобів:телевізорів, DVD, комп’ютерів.Потребують оновлення та поповнення меблі, м’який інвентар, ігровий, дидактичний матеріал.Ці потреби були включені в бюджетний запит, але кошти на них не виділені.
Територія закладу завжди прибрана, доглянута. На квітниках висаджуються квіти, обрізуються дерева, кущі. Фарбуються павільйони, ігрове обладнання майданчиків, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави, вивезення сміття з території закладу.

11. Управлінська діяльність

Управління закладу здійснюється згідно річного плану роботи ДНЗ, місячних планів, плану внутрішнього контролю, перспективних та календарних планів вихователів, вузьких спеціалістів. Система планування, що відпрацьована у закладі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток ДНЗ.
У дошкільному навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу. Підключення ДНЗ до мережі Інтернет дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтом обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією, вчасно знайомитися з новими документами.
Контроль, як необхідна функція управління, дозволяє тримати в полі зору найважливіші питання ДНЗ, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Адміністрацією використовувались різні види контролю: оперативний, тематичний, комплексний, підсумковий. Здійснювався моніторинг засвоєння програми, успішності навчання випускників ДНЗ у початковій школі, захворюваності дітей. За результатами моніторингу, внутрішнього контролю адміністрація приймає певні управлінські рішення.

У роботі з кадрами переважає партнерський стиль керівництва. Проблеми колективу обговорюються, виробляються різні варіанти рішень, з яких обирається найбільш оптимальне. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.

Урегулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин працівників здійснювалось на підставі Колективного договору, укладеного між адміністрацією і трудовим колективом закладу. Працівникам вчасно виплачувались заробітна плата, матеріальна допомога на оздоровлення під час відпустки. Всі педагоги отримували доплату за вислугу років, за престижність, звання, отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.; Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» в дошкільному навчальному закладі ведеться журнал обліку особистого прийому громадян, заяв і скарг громадян.

За минулий 2017/2018 навчальний рік кількість звернень склала 41. Із них: 28 - з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, надання пільг, короткотривале перебування; 7- харчування, 2 – температурний режим; 3– оформлення на роботу ; 1 – скарга. Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

12.Підсумки роботи

Річні завдання в основному вирішені. Не вдалося повністю реалізувати план взаємодії з батьками. Необхідно продовжити роботу щодо підвищення якості дошкільної освіти, зниження захворюваності дітей.

Через відсутність фінансування не забезпечене введення додаткових посад, передбачених штатним розписом.

Залишаються невирішеними питання ремонту системи опалення, павільйонів груп; огорожі, забезпечення сучасним ігровим обладнанням майданчиків. Потребують поповнення ігрові, демонстраційні, роздавальні матеріали, фізкультурний інвентар, заміни - меблі, постільна білизна, електрообладнання харчоблоку.

Завідувач дошкільного

навчального закладу Р.А. Романенко

Звіт заслухано на загальних зборах колективу (протокол № 2 від 30.05.2018).

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 78 «ВОГНИК» ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

№ 78 «ВОГНИК» ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

( 2016/ 2017 н.р.)

1.Загальна інформація про дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад № 78 «Вогник» загального типу Мелітопольської міської ради Запорізької області у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Площа земельної ділянки - 4750 м2

Площа основної будівлі – 1250 м2

Дошкільний заклад працює за п′ятиденним робочим тижнем, з 10,5- годинним режимом перебування дітей - 4 груп ( 6.30 – 17.00) та 12- годинним перебуванням – 1 група (6.00 – 18.00 ).

Протягом року функціонувало 5 груп : 1 група раннього віку - 25 дітей; 1 група молодшого дошкільного віку – 30 дітей; 1 група середнього дошкільного віку – 32 дитини; 2 групи старшого дошкільного віку - 52 дитини

Всі групи були укомплектовані за віковим принципом.

Задоволенню потреб батьків сприяла організація роботи чергової групи, яку відвідували 10 вихованців груп № 1, 2, 3, 4, 5.

Розвитку творчого потенціалу дітей, реалізації варіативного змісту дошкільної освіти сприяла організація гурткової роботи за різними напрямками, якою протягом навчального року було охоплено 32 вихованця: художньо – естетичний розвиток – 62 % дітей, художньо – мовленнєвий – 31 %. На платній основі працював гурток вивчення англійської мови ( керівник Чорна Н.І.) – 13 дітей.

2.Кадрове забезпечення

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Загальна кількість працюючих осіб – 28 .

Педагогічні кадри закладу мають спеціальну освіту, за станом здоров'я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність, за віковими групами закріплюються наказом по дошкільному навчальному закладу на початку навчального року. Адміністрація ДНЗ № 78 диференційовано підходить до розстановки кадрів: враховує досвід роботи, кваліфікацію, індивідуальні особливості, психологічну сумісність працівників.

Із 13 педпрацівників 46% мають повну вищу, фахову освіту; 15%- повну нефахову; 39 % - неповну базову вищу освіту.

Віковий склад педагогічних працівників: до 30-ти років – 0 %; 31- 40 років - 38%; 41-50 років - 38%; 51-55 років – 16 %; більше 55 років – 8 %.

За результатами атестації 2016/2017 н.р. підвищили тарифний розряд два педагогічних працівника. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 2 педагоги ДНЗ; «спеціаліст першої категорії» - 2; «спеціаліст другої категорії» - 1; «спеціаліст» - 3; тарифні розряди – 5.

Два педагоги протягом навчального року пройшли курсову перепідготовку. Однин педагог здобув вищу фахову освіту. Вихователь Артюхова О.В. взяла участь у методичному семінарі з елементами тренінгу «Технологія творчого проектування у освітньому процесі», науково-практичному семінарі «Екологічна освіта для сталого розвитку», навчально-практичному семінарі «У співпраці результат: теорія і практика реалізації технології роботи дошкільного навчального закладу з формування культури батьківства молодих сімей», що відбулися на базі МДПУ.

За результатами діагностики професійного рівня вихователів: активно – творчий – 10 %, високий – 45 %, достатній – 25%, середній – 20%.

Серед технічного персоналу 76 % мають неповну вищу та вищу освіту.

3. Методична робота

У ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочними посібниками, навчально – методичною літературою, дидактичним відеоматеріалом.

Під керівництвом вихователя – методиста Чорної Н.І. забезпечується реалізація завдань дошкільної освіти, змісту програм, зростання фахової майстерності педагогів. Педагоги мають змогу користуватися сучасною методичною літературою, розробками занять, свят та розваг, матеріалами перспективного педагогічного досвіду, періодичними виданнями: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Джміль», «Дитячий садок. Бібліотека».

Підвищенню професійної компетенції сприяла самоосвітия діяльність педагогів, участь у методичних заходах на рівні ДНЗ та міста, впровадження перспективного педагогічного досвіду, проходження курсів підвищення кваліфікації при ЗОІППО.

Упродовж 2016/2017 н.р. колектив ДНЗ продовжував роботу над методичною проблемою «Мовленнєвий розвиток дошкільників через оновлення навчально-виховного процесу», для реалізації якої було визначено пріоритетні завдання. Результативною виявилася робота щодо виконання завдань зі забезпечення мовленнєвої компетенції дошкільників за освітніми лініями Базового компонента, збагачення практичного та теоретичного досвіду дитини через використання інноваційних та проектних технологій. Для забезпечення диференціації, індивідуального підходу, планомірності, системності проведення методичних заходів була складена модель методичної роботи, модель реалізації проблемної теми міста і ДНЗ, визначено єдиний методичний день, передбачено чергування масових, групових та індивідуальних форм. Упорядкуванню роботи вихователя – методиста слугувала циклограма діяльності на місяць.

Залучаючи педагогів до тих чи інших форм роботи, враховували педагогічний стаж, рівень кваліфікації, побажання та запити, виявлені під час анкетування, оцінки самоосвітньої діяльності, бесід. Усе це дозволяло раціонально використовувати час педагогів, забезпечувати взаємозв’язок самоосвітньої діяльності вихователів з практикою, рівномірно розподіляти навантаження.

Тематична єдність різних форм методичної роботи забезпечувала занурення у проблему, сприяла більш ефективному пошуку шляхів її розв’язання. Так, наприклад, педагогічна рада «Шляхи оптимізації мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного віку», семінар- практикум «Використання в навчально – виховному процесі інноваційних методів для покращення мовленнєвого розвитку дошкільників» (Чорна Н.І.,Артюхова О.В.), педагогічна лабораторія «Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку: сучасні підходи»; консультації «Використання методу наочного моделювання для розвитку мовлення дошкільників» (вихователь Романенко Р.А), «Використання інноваційних технологій розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників» (вихователь Матвєішина Л.М.),

«Використання коректурних таблиць та асоціативних карток для стимулювання мовленнєвої творчості»; відкриті перегляди: інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку (вихователь Мінєічева Т.В.), заняття з елементами усної народної творчості «На гостини до бабусі» (вихователь Сергієнко С.В.), «Використання карток Проппа та кільц Луллія для розвитку мовленнєвої творчості дітей старшого дошкільного віку» сприяли вирішенню проблемної теми ДНЗ, річного завдання, допомогли педагогам у реалізації завдань, змісту, основних принципів програми «Світ дитинства», слугували підвищенню їх професійного та особистісного зростання. Організація роботи творчої групи за проблемою «Впровадження сучасних технологій розвитку мовленнєвої творчості дошкільників» (керівник Романенко Р.А.) сприяла поповненню методичних матеріалів з формування мовленнєвої компетенції, банку дидактичних ігор, оновленню перспективного планування відповідно до змісту програми «Світ дитинства», удосконаленню методів, прийомів, форм взаємодії з дітьми. Завдяки роботі творчої групи створено банк технологій розвитку мовленнєвої творчості дошкільників, розроблені консультації та рекомендації для педагогів та батьків вихованців. Результати педагогічної діагностики показали, що завдяки проведеній роботі рівень знань вихователів щодо формування мовленнєвої компетенції компетенції дошкільників підвищено на 9 %. Рівень засвоєння програми дітьми за освітньою лінією «Мовлення дитини» становить 91 %, якість – 58 %.

Важливе значення приділялось вирішенню річного завдання щодо збагачення практичного та теоретичного досвіду дитини через використання інноваційних та проектних технологій. Робота дидактичної – майстерні лабораторії «Використання навчальних проектів, як способу організації педагогічного процесу в ДНЗ» (вихователь Артюхова О.В.), слугувала модернізації форм та методів навчання та виховання дітей. Педагогами ДНЗ було розроблено проекти за різними напрямами: літературний проект «Кривенька качечка» з використанням карти розумових дій вихователь Романенко Р.А., «Веселі мандри Колобка» вихователь Марінова Л.А.); психолого-педагогічний проект «Дитина у світі емоцій» (практичний психолог Чорна Н.І.); патріотичні проекти: «Моє місто» вихователь Матвєішина Л.М., «Україна – моя Батьківщина» вихователь Коваленко О.В.; пізнавальні: «Природа взимку» вихователь Рустамова В.В., «Дошкільнятам про зоряне небо» вихователь Артюхова О.В.); художньо-естетичний «Чарівний світ народного мистецтва» вихователь Пімонова І.Г, «Світле свято «Великдень» вихователь Мінєічева Т.В.

Поза увагою педагогів не залишилися завдання щодо патріотичного виховання дітей.Розроблені заходи та модель реалізації завдань патріотичного виховання дозволили забезпечили системність роботи. На виконання заходів щодо впровадження програми розвитку та функціонування української мови педагогами ДНЗ оформлено добірку тематичних комплексів (книжкових видань та супровідних дисків) з українського фольклору, казок, художньої літератури у методичному кабінеті ДНЗ, забезпечено роботу міні-музеїв у групах, проведено огляд конкурс куточків народознавства, поповнено куточки художньо-мовленнєвої діяльності дитячими книжками з віршами, забавлянками, казками українською мовою, творами сучасних українських письменників відповідно до вимог чинних програм. Систематично проводилися розваги, спрямовані на популяризацію української мови, української пісні, історії України, а також присвячені Дню української писемності і мови. Вихованці та їх батьки, педагоги були активними учасниками акцій «Подарунок захиснику Вітчизни», «Великодній кошик солдату». Це слугувало підвищенню рівня професійних умінь педагогів із питань організації освітнього процесу в контексті національно-патріотичного виховання удосконаленню форм, методів роботи з дошкільниками, впровадженню перспективного педагогічного досвіду, формуванню шанобливого ставлення до української мови.

Педагоги приділяли увагу роботі щодо оновлення форм партнерської взаємодії з батьками. Так, проведені: педагогічна рада «Сучасні аспекти взаємодії дитячого садка і сім‘ї щодо гармонійного розвитку особистості», теоретико-практичний семінар «Формування психолого-педагогічної культури батьків», психолого-педагогічний семінар для батьків дітей старшої групи «Формуємо психологічну готовність дитини до школи» (практичний психолог Чорна Н.І.), розробка проекту «Партнерство заради дитини», розробленого педагогами ДНЗ, проведена ділова гра для батьків дітей раннього віку «Виховання самостійності у дітей раннього віку» (вихователі Артюхова О.В., Марінова Л.А.) сприяли підвищенню рівня психолого-педагогічних знань батьків та налагодженню партнерської взаємодії з батьками.

Розвиткові творчого потенціалу, поширенню досвіду роботи педагогів ДНЗ, підвищенню професійної майстерності педагогів міста сприяло проведення «Погостин» (вихователь Пімонова І.Г.), засідання міського методичного об‘єднання «Організація психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами».

Практичний психолог Чорна Н.І. організувала роботу за індивідуальними програмами розвитку, проводила корекційні заняття, спрямовані на успішну адаптацію дітей, формування соціального досвіду, адекватної поведінки дошкільників. Підвищенню рівня психологічних знань педагогів та батьків слугувало проведення консультацій «Психологічна компетентність педагога – запорука успішної взаємодії з батьками та дітьми», «Діти з особливими освітніми потребами: правила взаємодії з ними», «Як спілкуватися з агресивно налаштованими батьками».

Упродовж навчального року педагоги дошкільного закладу впроваджували в освітній процес ефективні методи, педагогічні технології: картки Проппа, кільця Луллія (вихователь Коваленко О.В.), мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації (Г.Чепурний) – вихователь Мінєічева Т.В., навчальні дослідження О. Савенкова – вихователь Пімонова Л.А., Артюхова О.В

Підвищенню рівня професійної майстерності педагогів сприяли такі форми роботи як творчі звіти, педагогічні виставки (Пімонова І.Г., Сергієнко, Мінєічева Т.В.); курсова перепідготовка (Мінєічева Т.В., Помаленька Г.Г.); участь у роботі міських методичних об’єднань, педтовариств, самоосвітня діяльність педагогів. Найбільш результативною була участь у роботі міських педтовариств практичного психолога Чорної Н.І, яка ділилася з психологами міста досвідом роботи щодо використання пісочної терапії.

Методичний кабінет поповнено літературою, періодичними виданнями, методичними, дидактичними та відео - матеріалами. Відкриті перегляди, індивідуальні консультації, бесіди, методичні години, виставки, ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом, позитивно вплинули на підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

Методична робота, що проводилася у ДНЗ протягом року, забезпечила підвищення особистісного та професійного зростання педагогів, позитивно вплинула на розвиток їх творчого потенціалу, слугувала розв’язанню методичної проблеми міста, ДНЗ, реалізації річних завдань.

4.Освітня діяльність

Освітня робота з дошкільниками (інваріативна частина) здійснювалась за комплексною освітньою програмою для дошкільних навчальних закладів «Світ дитинства», науковий керівник акад. А.М.Богуш (групи молодшого, середнього та старшого дошкільного віку) та програмою розвитку дітей від перінатального періоду до трьох років «Оберіг», науковий керівник акад. А.М.Богуш (для дітей раннього віку); парціальними програмами інваріативної складової БКБ - О.Каплуновська,І. Кичата, Ю. Палець «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку» за науковою редакцією О.Д. Рейпольської, О. Тимовській , І Репік; «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху; А. М. Богуш «Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот»; програма та навчально-методичний посібник; Л. Лохвицька, програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»; Л. Лохвицька Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»; програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик. Парціальні програми роботи гуртків - І. Кулікова, Т. Шкваріна Англійська мова для дітей дошкільного віку, програма та методичні рекомендації; парціальна програма гуртка «Умілі рученята» з розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із художньої праці. Балабуха О.М.

Освітній процес у ДНЗ здійснювався державною мовою. Навчальне навантаження розподілялось з урахуванням гранично допустимого навантаження на дітей упродовж дня, тижня. Робота кабінетів розвивальних ігор, зображувальної діяльності давала змогу проводити індивідуально-групові, групові, індивідуальні заняття.

За результатами діагностики встановлено: високий рівень знань мають – 34 дитини (динаміка у порівнянні з проміжною діагностикою складає +19); достатній рівень знань мають – 60 дітей (динаміка у порівнянні з проміжною діагностикою складає +20); середній рівень знань мають – 34 дитини (динаміка у порівнянні з проміжною діагностикою складає + 29); низький рівень знань мають – 4 дітей (динаміка у порівнянні з проміжною діагностикою складає +4). Загальний рівень знань по ДНЗ на кінець навчального року складає – 97 %, якість – 70 %.

Найвищий рівень знань за результатами діагностики по ДНЗ серед груп молодшого, середнього та старшого дошкільного віку діти демонструють за освітніми лініями «Гра дитини», «Дитина у світі культури (літературна діяльність)» - 100 %, «Дитина у соціумі», «Особистість дитини» - 99%, «Дитина у світі культури» (предметний світ – 96%, образотворча діяльність) - 97 %. Збільшилася якість знань за всіма освітніми лініями «Гра дитини» на 24%, «Дитина у світі культури»: предметний світ на 29%, образотворча діяльність на 22 %, музична діяльність на 11%, літературна, театральна діяльність на 28%, «Мовлення дитини»: лексика, граматика, зв’язне мовлення на 28%, фонетика на 21%, «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» на 24%, «Дитина у соціумі» на 23%, «Дитина у природному довкіллі» - 24 %, «Особистість дитини» - 25%.

Найвищі показники якості знань діти демонструють за освітніми лініями – «Гра дитини» - 81%, «Особистість дитини» - 77%, «Дитина у соціумі» - 78%, «Дитина у світі культури (предметний світ)» - 75%, «Дитина у світі культури (образотворча діяльність, літературна, театральна діяльність)» - 71%.

Загальний рівень знань групи № 1 (2-3 р.ж.) складає – 98%, якість 72%. Найвищий рівень знань діти демонструють за розділами «Предметне довкілля», «Художньо-естетичний розвиток» (образотворча діяльність, театралізована діяльність)», «Сенсорно-пізнавальний розвиток», «Емоційно-соціальний розвиток», «Фізичний розвиток», «Природне довкілля» - 100 %. Найнижчий рівень знань – за розділом «Художньо-естетичний розвиток» (музична діяльність) – 87%. Занепокоєння викликає низька якість знань за розділами «Художньо-естетичний розвиток» (музична діяльність ) – 32 %, «Мовленнєвий розвиток» - 64%. Серед групи дітей молодшого дошкільного віку (4 р.ж., гр. № 4) рівень засвоєння знань – 90 %, якість – 60% у (вихователі Сажнєва М.С., Сергієнко С.В.). Проте, слід відмітити, що у порівнянні з проміжною діагностикою рівень знань зменшився на 2 %, якість збільшилася на 12 %. Серед групи дітей середнього віку (5 р.ж.), група № 3 рівень знань дітей високий – 97 %, якість – 79 % (Рустамова В.П., Мінєічева Т.В.). У групах старшого дошкільного віку (№ 2,5) рівень знань складає – 100 %, якість знань у групі № 2 (вихователі Пімонова І.Г., Матвєішина Л.М.) підвищилася на 30 % і складає – 70%; а у групі № 5 (Коваленко О.В., Позднякова М.В.) підвищилася на 25 % і складає – 75 %.

5.Збереження та зміцнення здоров’я дітей

У 2016 році зафіксовано 1306 днів пропущених через хворобу, випадків - 113. Захворюваність становить 78 % (87 % -ясла; 75 % - дошкільний вік). Максимальний показник захворюваності спостерігався у ІV кварталі 2015 року, що викликано зниженням температури, підвищенням рівня застудних захворювань та ГРВІ .

Із 144 дітей не хворіли жодного разу – 70 дітей (ранній вік - 14, дошкільний –56). Індекс здоров'я по ДНЗ підвищився становить –49 (ранній вік – 56 , дошкільний – 47). Найбільш ефективною робота щодо зниження захворюваності дітей була в групах № 3 (Рустамова В.П., Мінєічева Т.В.), № 4 (Сажнєва М.С., Сергієнко С.В

З метою попередження та профілактики застудних та інфекційних захворювань дітей в дошкільному навчальному закладі проводились консультації. бесіди, пропаганда досвіду сімейного виховання з питань фізичногого розвитку, збереження та зміцнення здоров’я дітей, спортивні свята разом з батьками. Вихованці та педагоги ДНЗ брали участь у міському фестивалі ранкової гімнастики «Рух заради здоров’я». Приділялась увага питанням валеологічної освіти через проведення Уроків Здоровейка, бесід, читання художньої літератури, ігрову, дослідницько - пошукову діяльність.

В усіх групах впроваджувались здоров’язберігальні технології: психологічні етюди, мімічні, зорові, дихальні, корегувальні вправи; у літній період – загартування водою. Упродовж 2016 р. в групах велись екрани здоров'я. Листи здоров'я, складені лікарем під час поглибленого медогляду, давали вихователям можливість правильно спланувати роботу з родинами щодо профілактики захворюваності дітей в сім'ї. Щомісяця здійснювався аналіз захворюваності дітей в групах.

Однак залишаються актуальними питання зниження застудних захворювань, організації ранкового фільтру, проведення загартовуючих процедур через недостатню температуру повітря в групах дошкільного віку.

6. Харчування дітей

У закладі відпрацьовано графік роботи харчоблоку, одержання продуктів, ведеться належна документація, забезпечується збереження добових проб. Організовано роботу Ради з харчування, бракеражної комісії. Здійснюється громадський контроль за роботою харчоблоку. Знімаються проби готової продукції. У наявності перспективне меню затверджене міським управлінням Держсанепідслужби у Запорізькій області. Забезпечено пільги по сплаті за харчування дітей соціально незахищених категорій:19 дітей - 50% (діти з багатодітних родин); 10 дітей -100% (3-дітей з сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені родини, 5 дітей, які позбавлені батьківського піклування, 2 дитини, батьки яких перебувають у зоні АТО. Аналіз стану харчування за 2016 рік свідчить, що показник виконання норм харчування становить 89 %, що пов’язано з недостатньою кількістю окремих продуктів через відсутність фінансування та з тривалою відсутністю вершкового масла, проте на 4,8 % більше ніж у 2015 р. У 2016 році на 100 % виконано норми з хліба, борошна, круп, фруктів, соку, цукру, олії, молока, м’яса. На 90% - овочів, яєць. Не в повному обсязі виконано норми з інших продуктів харчування, зокрема: риби – 69 %, сир кисломолочний – 70%, сир твердий – 83 %, сметана – 82 %, масло – 46%. У порівнянні з показниками норм харчування за попередній рік у 2016 році значно покращилися показники: зросли показники виконання норм з м’яса, риби, масла вершкового, сиру твердого та сиру кисломолочного, фруктів, овочів, фруктів.

Енергетична цінність харчування становить в групах раннього віку 1108 ккал , в групах дошкільного віку - 1537.

У дошкільному закладі постійно здійснювався контроль за організацією харчування на харчоблоці та в групах, контролювалися питання якості надходження та терміну реалізації продуктів, технології приготування, санітарний стан, складання санмінімумів, проходження медоглядів, що дозволило уникнути шлунково – кишкових захворювань.

7. Взаємодія зі школою

На виконання ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України №1/9-263 від 07.05.07 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» та з метою створення умов для здобуття дошкільної освіти, підготовки до навчання в школі здійснюється облік дітей від народження до 6 років.

Дошкільний навчальний заклад протягом року співпрацював з початковою школою. Для забезпечення наступності в роботі двох ланок освіти укладено договір про взаємодію, складено спільний план роботи. Традиційними стали екскурсії дітей випускних груп у ЗНЗ №14. Проводяться спільні педагогічні ради, круглі столи, обмін досвідом, консультування, взаємовідвідування занять. Задоволенню запитів батьків дітей-випускників сприяє проведеннябатьківських зборів з питань підготовки дітей до навчання у школі, зустрічей з адміністрацією школи та вчителями.

Методичною службою ДНЗ здійснюється моніторинг успішності навчання випускників ДНЗ в перших класах шкіл міста.

Із 16 випускників: високий рівень – 4, достатній – 7, середній – 5, початковий – 0. Загальний рівень засвоєння програми випускниками ДНЗ -100%, якість засвоєння – 69 %.

8. Співпраця з батьками

Значна увага у дошкільному закладі приділяється взаємодії з родинами вихованців. Організована робота Ради та батьківського комітету, що дає можливість оперативно вирішувати питання розвитку, виховання та навчання дошкільнят, удосконалення роботи закладу, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення. Такі форми взаємодії з батьками як школа “Порада”, консультації, семінари, тренінги, практикуми, Дні відкритих дверей, батьківські збори, заняття – зустрічі з батьками майбутніх вихованців, оформлення тематичних виставок, випуск пам’яток, буклетів, узагальнення досвідів сімейного виховання ( «Щаслива родина – успішна країна») сприяють підвищенню рівня психологічно — педагогічних знань батьків, налагодженню партнерської взаємодії. З метою виявлення позитивних сторін, проблем, недоліків сімейного та суспільного дошкільного виховання проводиться анкетування батьків, індивідуальні бесіди, організовано роботу скриньки зауважень та пропозицій.

Щорічно здійснюється оцінювання діяльності колективу дошкільного закладу батьківською громадськістю. Результати його є високими – 4,6 бали

З метою виконання Закону України «Про охорону дитинства», забезпечення захисту прав дітей, надання допомоги дітям соціально незахищених категорій у дошкільному закладі проводяться акції «Милосердя»; заходи до Дня інвалідів, Дня захисту дітей, консультування батьків.

Представники батьківського комітету та ради контролюють всі напрямки діяльності закладу: організацію навчально-виховного процесу, харчування, стан медичного обслуговування дітей, роботу з дітьми пільгових категорій, стан матеріально-технічної бази закладу тощо. Рішення про залучення благодійних батьківських внесків та визначення напрямків їх використання приймаються на засіданнях ради та групових батьківських зборах.

9.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і здійснюється відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», інших численних нормативних актів, які регламентують роботу дошкільного закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ДНЗ, обговорюється на зборах, нарадах.

Наказом по закладу призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Всі служби ДНЗ забезпечені інструкціями з охорони праці, пожежної безпеки . У наявності журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, заклад забезпечено вогнегасниками. Протягом року проводились інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, «Тижні безпеки», Тиждень охорони праці, навчання з евакуації. Двічі на рік організовано проводяться медичні огляди працівників.

У 2016 році не було зафіксовано один випадок травмування дитини під час освітньо - виховного процесу. Залишається проблема травмування дітей вдома. Найбільше побутових травм зафіксовано в групах № 4,3.

Травмувань невиробничого характеру серед працівників ДНЗ не було.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, здійснює контроль за охороною праці в дошкільному закладі.

10. Фінансово-господарська діяльність

Будівля дошкільного навчального закладу знаходиться в експлуатації з 1981 року. Адміністрація ДНЗ разом з колективом, батьківською громадськістю постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Мелітопольської міської ради. Вчасно виплачується заробітна плата, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, престижність роботи, отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти. Всі працівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки.

Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, дошкільний заклад не перевищував встановлені ліміти.

Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань здійснено заміну 126,26 м2 вікон на металопластикові, придбано 19 ліжок для дітей групи раннього віку, 40 стільців для музичної зали, 115 м кв лінолеуму для музичної та спортивної зали, килим для спортивної зали, частково відремонтовано спортивну залу та туалет загального користування, встановлено малі архітектурні форми на всіх майданчиках, вуличне ігрове обладнання для одного ігрового майданчика. Вирішено питання охорони ДНЗ через укладання договору з охороною фірмою «Витязь», проведено обрізку 5 аварійних дерев, омолоджено 3 дерева, відремонтовано люки водопостачання. Управлінням освіти порушене питання щодо ремонту мережі внутрішнього водовідведення, що знаходиться в аварійному стані. Заплановано подальшу заміну вікон та ремонт парадного входу до ДНЗ.

За рахунок бюджетних коштів здійснено ремонт оргтехніки (комп’ютер, принтер), електрообладнання харчоблоку, закупівлю миючих та дезінфікуючих засобів, електроламп, паперу для потреб закладу, засобів гігієни.

Завдяки благодійним внескам батьків здійснено поточний ремонт коридору, перезарядку вогнегасників, ігрові меблі для груп № 3,4, поповнення костюмів для театралізованої діяльності, підготовку групових кімнат до навчального року; проведено очищення каналізаційних люків, оформлення договорів на дератизацію. Здійснено ремонт підлоги у музичній залі, відремонтовано огорожу, придбано посуд для харчоблоку тощо.

Працівниками централізованої бухгалтерії проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування не було. Вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.
Територія закладу завжди прибрана, доглянута. На квітниках висаджуються квіти, обрізуються дерева, кущі. Фарбуються павільйони, ігрове обладнання майданчиків, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави, вивезення сміття з території закладу.

11. Управлінська діяльність

Управління закладу здійснюється згідно річного плану роботи ДНЗ, місячних планів, плану внутрішнього контролю, перспективних та календарних планів вихователів, вузьких спеціалістів. Система планування, що відпрацьована у закладі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток ДНЗ.
У дошкільному навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу. Підключення ДНЗ до мережі Інтернет дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтом обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією, вчасно знайомитися з новими документами.
Контроль, як необхідна функція управління, дозволяє тримати в полі зору найважливіші питання ДНЗ, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Адміністрацією використовувались різні види контролю: оперативний, тематичний, комплексний, підсумковий. Здійснювався моніторинг засвоєння програми, успішності навчання випускників ДНЗ у початковій школі, захворюваності дітей. За результатами моніторингу, внутрішнього контролю адміністрація приймає певні управлінські рішення.

У роботі з кадрами переважає партнерський стиль керівництва. Проблеми колективу обговорюються, виробляються різні варіанти рішень, з яких обирається найбільш оптимальне. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.; Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» в дошкільному навчальному закладі ведеться журнал обліку особистого прийому громадян, заяв і скарг громадян.

За минулий 2016/2017 навчальний рік кількість звернень склала 35. Із них: 25 - з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, надання пільг, короткотривале перебування; 3- харчування, 2 – температурний режим; 3– оформлення на роботу ; 2 – скарги. Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

12.Підсумки роботи

Річні завдання в основному вирішені. Не вдалося повністю реалізувати план взаємодії з батьками. Необхідно продовжити роботу щодо підвищення якості дошкільної освіти, зниження захворюваності дітей.

Через відсутність фінансування не забезпечене введення додаткових посад, передбачених штатним розписом.

Залишаються невирішеними питання ремонту системи опалення, пральні, павільйонів груп; огорожі, забезпечення сучасним ігровим обладнанням майданчиків. Потребують поповнення ігрові, демонстраційні, роздавальні матеріали, фізкультурний інвентар, заміни - меблі, постільна білизна, електрообладнання харчоблоку.

Завідувач дошкільного

навчального закладу Р.А. Романенко

Кiлькiсть переглядiв: 398

Коментарi